No 20 (2016)

Spis treści

Od Redakcji
 
3

Przekłady

Bernhard Waldenfels
PDF
5
Manfred Sommer
PDF
11

Artykuły

Katarzyna Filutowska
15
Renata Łukiewicz-Kostro
33
Marek Szymański
PDF
53
Antanas Stančius
71
Robert Rogoziecki
PDF
95
Kazimierz Rynkiewicz
121
Dymitr Misiejuk
PDF
149
Eryk Maciejowski
PDF
167

Recenzje

Kamil Szymański
PDF
183
Adam Wasążnik
PDF
191

Sprawozdania i komunikaty

Sprawozdanie V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne
Krzysztof Rojek
PDF
195