Studia Białorutenistyczne

„Studia Białorutenistyczne” to rocznik poświęcony polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym na przestrzeni dziejów. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk społecznych i humanistycznych: historii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, socjologii, politologii, religioznawstwa i językoznawstwa. Autorami zamieszczanych w nim artykułów, recenzji, not o książkach i sprawozdań z konferencji naukowych są nie tylko badacze polscy i białoruscy, lecz także uczeni z Austrii, Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Węgier i Ukrainy.Punkty MNiSW 2015: 9
ISSN: 1898-0457
e-ISSN: 2449-8270
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 11 (2017)


Okładka