Studia Białorutenistyczne

„Studia Białorutenistyczne” to recenzowany rocznik poświęcony Białorusi oraz polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym na przestrzeni dziejów. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk humanistycznych i społecznych: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, socjologii, politologii i religioznawstwa. Celem czasopisma jest prezentacja nowych kierunków badań naukowych, wprowadzanie do nauki nowych źródeł, aktualizacja historycznych i współczesnych opinii o zagadnieniach związanych z białorutenistyką.Punkty MNiSW: 20
ISSN: 1898-0457
e-ISSN: 2449-8270
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 14 (2020)


Okładka