Vol 1 (2016)

Problemy i perspektywy badawcze humanistyki

Spis treści

Artykuły

Marta Wójcicka
PDF
7
Izabella Bukraba-Rylska
PDF
15
Jan Kajfosz
PDF
27
Ewa Kosowska
PDF
43
Marta Wójcicka
PDF
55
Jacek Warchala
PDF
69
Bogusław Walczak
PDF
87
Artur Rejter
PDF
97
Małgorzata Kita
PDF
111
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
PDF
125
Irmina Wawrzyczek, Zbigniew Mazur
PDF
141
Przemysław Łozowski, Izabela Jarosz
157
László Kálmán Nagy
PDF
175

Recenzje

Geopoetyka jako pojęcie wędrujące Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas, 2014, ss. 474
Anna Jeziorkowska-Polakowska
PDF
191
Gdy antropolodzy „wyruszają” na wojnę. Michał W. Kowalski, Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych, Warszawa: Wyd. UW, 2015, ss. 673
Ewa Głażewska
PDF
199
Elity u władzy Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa: Wyd. IPN, 2014, ss. 526
Andrzej Grabowski
PDF
203
W hołdzie profesorowi Andrzejowi Nikodemowiczowi. Relacja mistrz–uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki. Prace dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nikodemowiczowi z okazji jego dziewięćdziesiątych urodzin, pod redakcją Grażyny E. Kwiatkowskiej i Joanny Posłusznej, Kraków: Aureus, 2014, ss. 272
Agnieszka Muszczyńska
PDF
207

Sprawozdania z konferencji

Kreacja i komunikacja tożsamości społeczno-kulturowej. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tradycja dla współczesności”, Baranów Sandomierski 2015 r.
Marta Wójcicka, Małgorzata Dziekanowska
PDF
213
Kreacja i konwencja w tekstach kultury. Sprawozdanie z konferencji naukowej, Chełm, 25–27 czerwca 2015 r.
Beata Karolina Szejgiec
PDF
217
Barbara Katarzyna Hołub
PDF
221