Kontakt

Adres

Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS
20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a,
pok. 429. Tel.: 81 537-53-78; fax: 81 537-26-42
siergiej.kowalow@poczta.umcs.lublin.pl

Osoba do kontaktu

Agnieszka Goral
Sekretarz redakcji
Tel.: +48 (81) 537 26 67
Email: a.goral@poczta.umcs.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń-Jaśkowiak
Email: support@journals.umcs.pl