Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Siergiej Kowalow, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Zastępcy redaktora naczelnego

 1. Jadwiga Kozłowska-Doda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska, Polska
 2. Dariusz Tarasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Agnieszka Goral, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Członkowie zespołu redakcyjnego

 1. Alena Marková, Charles University, Prague, Czech Republic, Czechy

Rada naukowa

 1. Aksana Biazlepkina-Charniakievich, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś
 2. Hermann Bieder, Uniwersytet w Salzburgu, Austria
 3. Joanna Gierowska-Kałłaur, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska
 4. Joern Happel, Uniwersytet w Bazylei, Szwajcaria
 5. Gun-Britt Kohler, Uniwersytet Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu, Niemcy
 6. Marion Rutz, Uniwersytet im Justusa Liebiga w Giessenie, Niemcy Instytut Słowiańskich Języków, Literatur i Kultur, Niemcy
 7. Michał Sajewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 8. Wojciech Śleszyński, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 9. Elżbieta Smułkowa, Uniwersytet Warszawski, Polska
 10. Siarhiej Tokć, Białoruski Instytut Prawoznawstwa. Filia w Grodnie, Białoruś
 11. Tatsiana Valodzina, Narodowa Akademii Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś
 12. Siarhiej Zaprudski, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś