„Беларускі Трыялог”: час Сакрата (2001-2013 гг.)

Vitali Karnialuk

Streszczenie w języku polskim


.

Pełny tekst:

PDF (BIELARUSIAN)

Bibliografia


Annus Albaruthenicus 2000. Год Беларускі 2000. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2000.

Annus Albaruthenicus 2001. Год Беларускі 2001. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2001.

Annus Albaruthenicus 2002. Год Беларускі 2002. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2002.

Annus Albaruthenicus 2003. Год Беларускі 2003. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2003.

Annus Albaruthenicus 2004. Год Беларускі 2004. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2004.

Annus Albaruthenicus 2005. Год Беларускі 2005. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2005.

Annus Albaruthenicus 2006. Год Беларускі 2006. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2006.

Annus Albaruthenicus 2007. Год Беларускі 2007. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2007.

Annus Albaruthenicus 2008. Год Беларускі 2008. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2008.

Annus Albaruthenicus 2009. Год Беларускі 2009. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2009.

Annus Albaruthenicus 2010. Год Беларускі 2010. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2010.

Annus Albaruthenicus 2011. Год Беларускі 2011. Рэд. Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2011.

Rukapìs dzënnìkaǔ Sakrata Ânovìča. Fotakopìâ z pryvatnaga arhìva aǔtara artykula. [Рукапіс дзённікаў Сакрата Яновіча. Фотакопія з прыватнага архіва аўтара артыкула].

Ânovìč, Sakrat. (2001). Dzënnìkì (1995-2000). Tèrmapìly, 4-5, s. 46-63. [Яновіч, Сакрат. (2001). Дзённікі (1995-2000). Тэрмапілы, 4-5, с. 46-63].

Ânovìč, Sakrat. (2005). Dzënnìkì (2000-2005). Tèrmapìly, 9, s. 21-45. [Яновіч, Сакрат. (2005). Дзённікі (2000-2005). Тэрмапілы, 9, c. 21-45].

Ânovìč, Sakrat. (2007). Dzënnìkì (1995-2000). Tèrmapìly, 11, s. 92-109. [Яновіч, Сакрат. (2007). Дзённікі (2000-2005). Тэрмапілы, 11, с. 92-109 ].

Ânovìč, Sakrat. (2011). Dzënnìkì (1995-2000). Tèrmapìly, 15, s. 141-148. [Яновіч, Сакрат. (2011). Працяг дзённікаў. Тэрмапілы, 15, с. 141-148].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2022.16.341-350
Data publikacji: 2022-12-22 10:55:22
Data złożenia artykułu: 2022-11-03 17:58:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 107
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (BIELARUSIAN) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Віталій Карнялюк

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.