PDF powinien wyświetlić się w przeglądarce, jeżeli posiadasz zainstalowaną wtyczkę Adobe Reader (najnowsza wersja dostępna jest na stronie adobe.com).

Możesz również pobrać plik na dysk i otworzyć go lokalnie. Aby pobrać plik PDF, kliknij w łącze widoczne poniżej.

Pełny ekran Wyłącz pełny ekran


Data publikacji: 2015-05-23 11:05:37
Data złożenia artykułu: 2015-05-15 15:58:04


Statystyki


Widoczność abstraktów - 465

Wskaźniki


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Studia Białorutenistyczne

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.