Stosunek do języka białoruskiego młodych poetów XXI wieku

Arnold McMillin

Streszczenie w języku polskim


W artykule autor omawia kondycję języka białoruskiego w XX i  XXI wieku oraz stosunek współczesnych młodych poetów do języka ojczystego, odzwierciedlony w ich twórczości poetyckiej. Są przytoczone zarówno przykłady obojętności młodych poetów białoruskich wobec  języka ojczystego, jak i zatroskania o jego los.


Słowa kluczowe


język białoruski; historia; zachowanie języka; warianty; wzorce; akceptacja; lekceważenie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aitmatov Czynhiz, Burannyj polustanok (I dol’she veka dlitsia den’), „Novyj mir” 1980, 1.

Baranoŭski Aleś, Dyjamientavy nimb dla aniola, Miensk: Czatyry czwerci, 2012.

Beku Nelly, „Hybrid” Linguistic Identity in Post-Soviet Belarus, „Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe” 2014, 13/4, s. 26–51.

Chadanovič Andrej, Ziemliaki, aĺbo Bielaruskija limeryki, Miensk: Lohvinaŭ, 2005.

Ciemryk Vielet, Most, Miensk: Wyd. Vielet Ciemryk, 2007.

Darwin Bernard, The Oxford Dictionary of Quotations, second edition, reprinted with revisions, London: Oxford University Press, 1970, 337.

Halubovič Leanid, Vakol pieršaj knižki Vitalia Ryžkov. Tezisy da nienapisanaj recenzii, „Dziejasloŭ” 2011, 53, s. 277–82.

Ivaščanka Аnatol, VieršNICK, Miensk: Biellitfond, 2006.

Janiščyc Jauhienija, U šumie žytnaha śviatla, Miensk: Mastackaja litaratura, 1988.

Jemialianaŭ-Šylovič Aleś, Parasoniečnaść, Miensk: Kniharnia piśmiennika, 2013.

Koŭhan Siarhiej, Pieršyja kroki, Miensk: Lohvinaŭ, 2002.

Kucharevič Swiatłana, Papou Alieś, Ščyra/Niaščyra, Miensk: Halijafy, 2009.

Kulikoŭ Ihar, Pavarot na mora, Miensk: Lohvinaŭ, 2011.

Kulikoŭ Ihar, Svamova, Miensk: Miedysont, 2013.

Kuźmienka Źmitrok, Pakuĺ žyvu spadziajusia..., Miensk: Halijafy, 2012.

Listy da Harbačova, London 1987.

Martysievič Maryjka, Cmoki latuć na nierast, Miensk: Lohvinaŭ, 2008.

McMillin Arnold, Politics and Criticism in the Work of Young Belarusian Poets, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2016, VII/1.

Mechkovskaia Nina, Zachem odnomu narodu dve azbuki? (Kirillitsa i latinka v kolliziiach belorusskogo vozrozhdeniia), „Slavia Orientalis” 1998, 47/2, s. 277–292.

Novik Hanna, Sumioty ahniu, Miensk: Kaŭczeh, 2010.

Pšaničny Jaryła, Piščavyja liški, Miensk: Halijafy, 2011.

Stang Christian, Die westrussische Kanzleisprache des Großfürstentums Litauen, Oslo: Dybwad, 1935.

Ścieburaka Usievaład, Bieh pa samaadčuvańni, Miensk: Halijafy, 2013.

Šklarava Nina, Maja vioska, Miensk: Knihazbor, 2012.

Upala Anka, Dreva Entalipt, Miensk: Lohvinaŭ, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.203
Data publikacji: 2016-02-26 08:00:37
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 11:12:07


Statystyki

Widoczność abstraktów - 337
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Arnold McMillin

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.