Autor - szczegóły

Набитович, Ігор, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 9 (2015) - Artykuły
    Plotki, pogłoski i legendy XVIII wieku jak elementy historii życia codziennego: postaci hetmanów ukraińskich w powieści Salomeі Pilsztyn-Rusieckiej Echo na świat podane procederu podróży i życia mego awantur... Pamiętnik
    Streszczenie w języku polskim  PDF (Ukrainian)