Autor - szczegóły

Nabytowycz, Ihor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Humanistyczny, Polska