Autor - szczegóły

Okrasa, Marzena Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin), Polska