Autor - szczegóły

Sajewicz, Michał, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Polska

  • Vol 12 (2018) - Recenzje
    Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Nowe propozycje metodologiczne Piotr Złotkowski, Antroponimia mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 452 s.
    Szczegóły  PDF