Autor - szczegóły

Radzik, Ryszard, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

 • Vol 10 (2016) - Artykuły
  Rosyjska wizja narodu ogólnoruskiego
  Streszczenie w języku polskim  PDF
 • Vol 10 (2016) - Recenzje
  Konrad Świder, Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego), Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015, 382 s.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 10 (2016) - Recenzje
  Artur Roland Kozłowski, Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywiliza-cyjnej, Warszawa: CeDeWu, 2015, 332 s.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 10 (2016) - Recenzje
  Vasil Navumau, The Belarusian Maidan in 2006. A New Social Movement Approach to the Tent Camp Protest in Minsk, Polish Studies in Culture, Nations and Politics, vol. 5, edited by Joanna Kurczewska and Yasuko Shibata, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016, 260 pp.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 13 (2019) - Recenzje
  Wojciech Śleszyński, Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018
  Szczegóły  PDF (English)