Vol 5, No 2 (2019)

Spis treści

Strona tytułowa wraz ze spisem treści
 
PDF
1

POLITYKA I GOSPODARKA

Yuliia Holubnycha-Shlenchak
13-27
Marcin Wichmanowski
29-50
Ewelina Podgajna
51-68
Eleonora Kirwiel
69-85
Agnieszka Stolarska
87-98
Kinga Machowicz
99-107
Tomasz Koziełło
109-125
Dorota Kokowicz
PDF
127-143
Piotr Pacek, Iryna Pavelko
145-156
Arkadiusz Indraszczyk
157-172

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Anna Szwed-Walczak
175-179
Łukasz Jędrzejski
PDF
181-182