Kontakt

Adres

Redakcja rocznika „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”
Instytut Filologii Polskiej UMCS
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 4a
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Marta Nowosad-Bakalarczyk
Sekretarz
Tel.: 81 537-27-80
Email: marta.nowosad-bakalarczyk@umcs.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl