The segmentation of the week in the awareness of contemporary Poles

Joanna Szadura

Abstract


The study concerns contemporary changes in the Polish conceptualization of the week. They result from the socio-cultural transformations in the country. Analyzed are lexicographic definitions of the names of tydzień (the week) and the results of the questionnaire administered in the years 2010--2012 to a hundred inhabitants of the Lublin region, aged 18--85. The question asked was: “Which day is the beginning of the week?”. Both the lexicographic data and the subjects’ responses point to two days: Sunday or Monday. These correspond to two attitudes: religious and secular, respectively, of which the latter currently predominates. The treatment of Sunday as the final, seventh day of the week results from the loosening of the ties between many people and the Catholic Church, as well as from a more liberal social lifestyle.

Keywords


time; days of the week; linguistic worldview

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Danka Ignacy Ryszard, 1999, Wprowadzenie nazw dni tygodnia na indoeuropejskim i ugrofińskim obszarze językowym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” z. LV, s. 107--121.

Matuszewski Józef, 1978, Słowiański tydzień. Geneza, struktura i nomenklatura, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wrocław: ZNiO Wydaw.

Miklosich Franz, 1876, Die christliche Terminologie der slavischen Sprachen. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung, [w:] Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historiche Classe, 24, Wien.

Moszyński Kazimierz, 1939, Kultura ludowa Słowian, cz. 2, z. 2, Kraków.

Moszyński Leszek, 1985, Kto i kiedy ustalił słowiańskie nazwy dni tygodnia, „Sagners Slavistische Sammlung” VIII: Litterae Slavicae Medii Aevi, München, s. 223--230.

Schrader Otto, 1901, Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde, Strassburg.

Tarkowska Elżbieta, 1992, Czas w życiu Polaków, Warszawa: PAN Instytut Filozofii i Socjologii.

Uspienski Borys A., 1993, W kwestii symboliki czasu u Słowian: „czyste” i „nieczyste” dni tygodnia, [w:] Semiotyka dziejów Rosji, wybór i przekład Bogusław Żyłko, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, s. 83--100.

Waniakowa Jadwiga, 1998, Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich, [seria: Prace Instytutu Języka Polskiego 107], Kraków: Wydaw. Nauk. DWN.

Vilkuna Kustaa, 1957--1958, Zur ältesten Geschichte der Woche, „Folk-liv” XXI--XXII, s. 197–215.

Zimbardo Philip G., Boyd John, 2011, Paradoks czasu. Psychologia postrzegania czasu, Warszawa: Wydaw. Nauk PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/et.2013.25.239
Data publikacji: 2013-01-06 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-09-07 00:38:15


Statistics

Total abstract view - 157
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 14

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Joanna Szadura

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.