Why flowers are good and innocent. A few words on the linguistic-cultural view of flowers

Dorota Piekarczyk

Abstract


The article aims to discover why the Polish language contains an entrenched positive image of flowers that involves the properties of ‘beauty’, ‘good’, ‘purity’, or ‘innocence’. Beginning with an analysis of the poetic vision of flowers in the poetry of Maria PawlikowskaJasnorzewska, which counters the generally accepted wisdom, the question is asked why Polish conceals features of a flower related to its reproductive organ – the features that the poet considers crucial to the nature of flowers. An analysis of the internal structure of the category flower (Polish kwiat) and the motivation of its semantic features shows that speakers entertain positive associations with the plants’ esthetic aspects and disregard the ambiguous sexual connotations. The esthetic aspects additionally motivate numerous features relating to moral values. Amplification of positive connotations and downplaying the ambiguous ones is largely shaped by cultural taboo, which treats the reproductive process as indecent and embarrassing.


Keywords


linguistic worldview; categorization; semantic definition

References


Bartmiński Jerzy, 1974, „Jaś koniki poił” (Uwagi o stylu erotyku ludowego), „Teksty”, z. 2, s. 11--24.

Bartmiński Jerzy, 1988, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa, [w], Konotacja, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, s. 169--183.

Bartmiński Jerzy, Tokarski Ryszard, 1993, Definicja semantyczna czego i dla kogo, [w] O definicjach i definiowaniu, red. Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski, Lublin, s. 47--61.

Burszta Wojciech, 1998, Antropologia kultury, Poznań.

ETSJPB -- Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 2000.

Forstner Dorothea OSB, 1990, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekład i opracowanie Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, Warszawa.

Herder 1992, Leksykon symboli. Herder, oprac. Marianne Oestrreicher-Mollwo, przekł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa.

Kopaliński Władysław, 1991, Słownik symboli, Warszawa.

Kopaliński Władysław, 1988, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa.

Krawczyk-Tyrpa Anna, 2001a, Kwiat i kobieta, „Język a Kultura”, t. 16. Świat roślin w języku i kulturze, red. Anna Dąbrowska, Irena KamińskaSzmaj, Wrocław, s. 7--16.

Krawczyk-Tyrpa Anna, 2001b, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz.

MSJPS -- Mały słownik języka polskiego, red. Elżbieta Sobol, Warszawa 1995.

NKPP -- Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 1--4, red. Julian Krzyżanowski i Stanisław Świrko, Warszawa 1969--1978.

Pajdzińska Anna, Tokarski Ryszard, 1996, Językowy obraz świata – konwencja i kreacja, „Pamiętnik Literacki”, z. 4, s. 143--158.

Piekarczyk Dorota, 2004, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin.

PSWP -- Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. Halina Zgółkowa, Poznań 1998.

Punkt widzenia w języku i w kulturze, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława NiebrzegowskaBartmińska, Ryszard Nycz, Lublin 2004.

Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława NiebrzegowskaBartmińska, Ryszard Nycz, Lublin 2004.

Puzynina Jadwiga, 1990, Słowo Norwida, Wrocław.

Puzynina Jadwiga, 1992, Język wartości, Kraków.

SETB -- Brückner Aleksander, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1993.

SETS -- Sławski Franciszek, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952.

SFRAZ -- Skorupka Stanisław, Słownik frazeologiczny, Warszawa 1967.

Sikora Ireneusz, 1987, Symbolika kwiatów w poezji Młodej Polski, Szczecin.

SJPD -- Słownik języka polskiego, t. I--XI, red. Witold Doroszewski, Warszawa 1958--1969.

SJPS -- Słownik języka polskiego, t. I--III, red. Mieczysław Szymczak, Warszawa 1992.

Tokarski Ryszard, 1995a, Tło kulturowe a znaczenia jednostek leksykalnych, [w] Kreowanie świata w tekstach, red. Andrzej Maria Lewicki, Ryszard Tokarski, Lublin, s. 39--58.

Tokarski Ryszard, 1995b, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin.

USJP -- Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, Warszawa 2003.

Źródła cytowanych tekstów

Brzechwa Jan, 1968, Liryka mego życia, Warszawa.

Gajcy Tadeusz, 1980, Pisma, Kraków.

Hartwig Julia, 1987, Obcowanie, Warszawa.

Iłłakowiczówna Kazimiera, 1971, Wiersze zebrane, t. 1--2, Warszawa.

Kubiak Tadeusz, 1956, Pierścienie, Warszawa.

Miłosz Czesław, 1984, Wiersze, t. 1--2, Wrocław.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, 1974, Poezje, t. 1--2, Warszawa.

Pocek Jan, 1984, Poezje, Lublin.

Poświatowska Halina, 1997, Dzieła 1--2. Poezja t. 1--2, Kraków.

Staff Leopold, 1980, Poezje zebrane, t. 1--2, Warszawa.

Twardowski Jan, 1995, nie przyszedłem pana nawracać, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/et.2017.29.47
Data publikacji: 2017-11-03 08:26:31
Data złożenia artykułu: 2016-12-21 11:14:42


Statistics

Total abstract view - 536
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 1028 PDF - 46

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Dorota Piekarczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.