Linguistic views of friendship in Danish

Aleksander Kacprzak, Andrzej Szubert

Abstract


The article aims to describe two images or views of friendship in Danish. The data, excerpted from dictionaries (lexical definitions, synonyms, antonyms, hyperonyms, derivatives, and compounds) and from the National Corpus of Danish, show that there exist two parallel images of friendship in the language: one is connected with a more traditional understanding of friendship as a strong and close bond, the other is based on the idea of many acquaintances/friends. Corpus data suggest that it is the other, more recent image of friendship that is now most frequently evoked by speakers of Danish, although the traditional view is still present in their consciousness. This conclusion is corroborated by an analysis of the word ven, the main lexical exponent of the cultural concept being investigated.


Keywords


linguistic worldview; linguistic worldviews; friendship; friend; venskab; ven; lexical-semantic fields; Danish semantics

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bartmiński Jerzy, Chlebda Wojciech, 2008, Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów? „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 20, s. 11–27.

Bartmiński Jerzy, 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin, s. 11–21.

Bartmiński Jerzy, 2015, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – co zawiera, na jakich zasadach się opiera, dla kogo jest przeznaczony?, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1. DOM, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka, Lublin, s. 7–12.

Głaz, Adam, David Danaher i Przemysław Łozowski (red.), 2013, The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics. Cognition, and Culture, Londyn.

Levisen Carsten, 2012, Cultural Semantics and Social Cognition: A Case Study on the Danish Universe of Meaning, Berlin.

Szubert Andrzej, 2016, Bildungenmit – venligim Dänischen und ihre polnischen Äquivalente, „Scripta Neophilologica Posnaniensia”, vol. XVI, s. 265--274.

Tokarski Ryszard, 2014, Światy za słowami: Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin.

Wierzbicka Anna, 2007, Słowa klucze: Różne języki – różne kultury, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/et.2019.31.147
Data publikacji: 2019-10-11 20:09:53
Data złożenia artykułu: 2018-12-19 16:49:18


Statistics

Total abstract view - 355
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 96

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Aleksander Kacprzak, Andrzej Szubert

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.