Vol 59 (2017)

Spis treści

Strona tytułowa wraz ze spisem treści
 
PDF
1
Od redakcji
Anita Has-Tokarz, Renata Malesa, Grażyna Piechota
PDF
9

Artykuły

Magdalena Aneta Przybysz-Stawska
PDF
17
Małgorzata Żurakowska
PDF
37
Sebastian Dawid Kotuła
PDF
59
Kamila Patrycja Augustyn
PDF
71
Małgorzata Latoch-Zielińska
PDF
101
Sylwia Katarzyna Gierczak
PDF
119
Edyta Marta Wójcicka
PDF
135
Bożena Hojka
PDF
153
Paweł Bernacki
PDF
169
Paweł Tadeusz Opiłowski
PDF
189

Zagadnienia bibliologii i informacji naukowej

Renata Malesa, Anita Has-Tokarz
PDF
201
Zbigniew Osiński
PDF
215
Grzegorz Szczypa
PDF
231
Grażyna Piechota, Agnieszka Kida-Bosek
PDF
251

Recenzje

Rec.: Bibliografia dorobku naukowego pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS do roku 2013, red. Beata Maksymiuk-Pacek, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Lublin: Wydawn. UMCS, 2014, ss. 688.
Alicja Matczuk
PDF
285

Sprawozdania z konferencji

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Książka w mediach – media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12–13 października 2017 roku)
Magdalena Przybysz-Stawska
PDF
293
Sprawozdanie z XIV Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Innowacje – Badania naukowe – Technologie w europejskiej przestrzeni informacyjnej” (Zakopane, 20–22 września 2017 roku)
Renata Malesa
PDF
307
IV Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy na temat „Biblioteki partnerem – partnerzy dla bibliotek: modele – strategie – korzyści” (Lublin, 2 marca 2017 roku)
Grażyna Piechota
PDF
315
Konferencja jubileuszowa Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lublinie „100 lat i…?” (Lublin, 10 października 2017 roku)
Ewa Matczuk
PDF
323