Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 65, No 2 (2018) Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Zyglewska
 
Vol 65, No 2 (2018) Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Serafin
 
Vol 69, No 2 (2022) Wpływ mieszkańców gminy na procedurę planistyczną Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Iżewska
 
Vol 62, No 1 (2015) Obszar chronionego krajobrazu. Analiza administracyjnoprawna Streszczenie w języku polskim  PDF
Alicja Eliza Miszczak
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.