Autor - szczegóły

Sajewicz, Michał, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

  • Vol 11 (2017) - Artykuły
    Przezwiska mieszkańców Lewkowa Starego i okolic w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie motywowane imieniem i nazwiskiem nosiciela oraz innych osób
    Streszczenie w języku polskim  PDF
  • Vol 11 (2017) - Recenzje
    Ważny wkład do badań nad dziedzictwem kulturowo-językowym Podlasia. Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia, red. Nina Barszczewska, Mikołaj Chaustowicz, Mikołaj Timoszuk, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, t. 1–300 s., t. 2 – 399 s., t. 3–411 s.
    Streszczenie w języku polskim  PDF