Vol 2, No 2 (2016)

Spis treści

POLITYKA I KULTURA

Paweł Usow
PDF
13
Adriana Rybak
PDF
29
Алуа Ибраева, Салтанат Есетова
PDF
43

BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Жанна Панченко
PDF
57
Мыкола Дорошко
75
Евген Магда
85
Mykola Kapitonenko
97
Markiyan Malskyy, Igor Iżnin
PDF
109
Ireneusz Topolski
PDF
123
Роман Савенков
145
George Tarkhan-Mouravi
155
Jurij Makar
PDF
169

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Антуáн Аржаковський, Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке, Харків 2015, с. 256 (Antoine Arjakovsky, Russie-Ukraine, de la guerre à la paix?, Paris, Parole et Silence, 2014).
Walenty Baluk
PDF
185
Пилип Селігей, Мовна свідомість: структура, типологія, виховання, Київ, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012, сс. 118.
Nadia Gergało-Dąbek
PDF
195
Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej – linia programowa w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej
Grzegorz Kuprianowicz, Nadia Gergało-Dąbek
PDF
201
Współpraca Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed’kowycza z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie wspólnego kształcenia studentów
Witalij Makar
PDF
205