Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4, No 2 (2018) Janusz Stefaniak, Z naszych dziejów ojczystych. Wspomnienia nie tylko o Świdniku (1970–2015), Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Świdnik 2018, ss. 320 Szczegóły   PDF
Ewelina Podgajna
 
Vol 7, No 1 (2021) Kapitał społeczny ukraińskiego społeczeństwa po Rewolucji Godności Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Potracki, Dominik Kurek
 
Vol 4, No 2 (2018) Kierunki i efekty polityczne zmian w systemach politycznych Polski i Ukrainy Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Sokół
 
Vol 8, No 1 (2022) Kilka uwag o polityce historycznej w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Konrad Zieliński
 
Vol 7, No 1 (2021) Klientelizm w procesie wyborczym jako wyraz korupcji politycznej (przykład Ukrainy) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Yevheniya Yuriychuk, Dmytro Antoniuk
 
Vol 2, No 2 (2016) Koncepcja geopolityczna „euroazjatyzmu” jako czynnik wpływu na bezpieczeństwo w Europie Wschodniej Streszczenie w języku polskim   PDF
Жанна Панченко
 
Vol 5, No 2 (2019) Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy – instytucjonalne wsparcie Rady Europy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Kinga Machowicz
 
Vol 1, No 2 (2015) Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej – wyzwania dla Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego Szczegóły   PDF
Krzysztof Łątka
 
Vol 1, No 2 (2015) Kult świętego Klimenta w hagiografiach i podaniach ludowych (wizja macedońska) Streszczenie w języku polskim   PDF
Zdravko Stamatoski
 
Vol 4, No 2 (2018) Kultura jako nietradycyjne kryterium państwowości w stosunkach międzynarodowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Konrad Pawłowski
 
Vol 5, No 1 (2019) Kwestie narodowe w postsowieckiej Rosji w kontekście „odroczonego” tranzytu Streszczenie w języku polskim   PDF
Olga Sidenko
 
Vol 6, No 2 (2020) Lista recenzentów za 2020 rok Szczegóły   PDF
Eleonora Kirwiel
 
Vol 5, No 2 (2019) Literackie i literacko-humorystyczne czasopisma w obozach internowanych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce (1921–1923) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Yuliia Holubnycha-Shlenchak
 
Vol 8, No 1 (2022) Lokalizacja wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów na polu bitwy pod Chocimiem w 1621 r. Streszczenie w języku polskim   PDF (Українська)
Mykola Il'kiv
 
Vol 5, No 1 (2019) Manewry wojskowe jako forma demonstracji siły militarnej Federacji Rosyjskiej w Europie Streszczenie w języku polskim   PDF
Ireneusz Topolski
 
Vol 5, No 2 (2019) Marketing w działalności banków Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agnieszka Stolarska
 
Vol 5, No 2 (2019) Międzynarodowa rola Białorusi w polityce rządów III RP Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Tomasz Koziełło
 
Vol 8, No 2 (2022) Militarne konsekwencje sankcji gospodarczych wobec Rosji Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Nika Czitadze
 
Vol 3, No 2 (2017) Mity polityczne szerzone przez Rosyjską Federację na temat Ukrainy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ihor Hurak
 
Vol 3, No 1 (2017) Mniejszość żydowska w myśli politycznej Wincentego Witosa Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewelina Podgajna
 
Vol 6, No 2 (2020) Mniejszości narodowe w myśli politycznej PSL „Piast” i Wincentego Witosa Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marcin Wichmanowski
 
Vol 1, No 2 (2015) Myśl polityczna współczesnej Ukrainy: sto lat w poszukiwaniu nowego państwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwan Monołatij
 
Vol 7, No 1 (2021) Na rozdrożu europejskiej dyplomacji: Rumunia między Blokiem Centralnym a Ententą (1914–1918) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Yaroslav Popenko, Ihor Sribnyak
 
Vol 3, No 2 (2017) Narodowość i język w monarchii austro-węgierskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Forst-Battaglia
 
Vol 5, No 1 (2019) Nowy autorytaryzm w XXI wieku: światowe trendy oraz rosyjskie studium przypadku Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Alexandra Glukhova
 
51 - 75 z 215 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>