Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 52, No 3 (2018) Kultura ryzyka w polskim sektorze bankowym na tle tendencji światowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński
 
Vol 51, No 4 (2017) Fiskalizacja polityki własnościowej państwa polskiego w toku transformacji postkomunistycznej Streszczenie w języku polskim
Piotr Kozarzewski
 
Vol 52, No 6 (2018) Rozpoznawalność kryptowalut w świetle badań empirycznych Streszczenie w języku polskim
Piotr Nieradka
 
Vol 52, No 6 (2018) Model budowania zaangażowania interesariuszy w funkcjonowanie organizacji – zaufanie a ryzyko Streszczenie w języku polskim
Wioletta Sylwia Wereda
 
Vol 50, No 4 (2016) Zależność między przedsiębiorczością a rozwojem gospodarczym. Przykład regionów przygranicznych Polski Wschodniej Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Jabłońska, Dorota Burzyńska
 
Vol 49, No 3 (2015) Wizerunek Polski jako destynacji turystycznej w krajach głównych partnerów gospodarczych Streszczenie w języku polskim
Marek Kuźmicki, Małgorzata Wasilewska
 
Vol 51, No 6 (2017) Sygnalizacja wyników finansowych w polityce dywidendowej na rynku NewConnect Streszczenie w języku polskim
Marek Pauka, Martyna Żyła
 
Vol 52, No 4 (2018) Polska rachunkowość jako część procesu globalizacji Streszczenie w języku polskim
Jerzy Gierusz, Maciej Gierusz
 
Vol 51, No 3 (2017) Zaufanie organizacyjne a przywiązanie normatywne Streszczenie w języku polskim
Dagmara Lewicka, Paulina Karp-Zawlik, Monika Pec
 
Vol 47, No 3 (2013) Aktualny stan rynku private equity/venture capital w Polsce oraz bariery jego rozwoju Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Grzegorczyk, Marzena Krawczyk
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.