Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 55, No 3 (2021) Model biznesowy – kontekst innowacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Zenon Pokojski
 
Vol 51, No 1 (2017) Modele biznesu oparte na innowacjach ekologicznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Leszczyńska
 
Vol 49, No 4 (2015) Innowacje produktowe i procesowe w obszarze ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Hanna Bednarczyk, Anna Jańska
 
Vol 51, No 4 (2017) Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z funduszy publicznych w aspekcie wykorzystania środków programu Horyzont 2020 Streszczenie w języku polskim  PDF
Bożena Ciupek
 
Vol 51, No 2 (2017) Tradycyjne produkty żywnościowe w Polsce w świetle obecnych trendów konsumenckich i innowacyjnych trendów producenckich w produktach żywnościowych Streszczenie w języku polskim
Szczepan Figiel
 
Vol 47, No 2 (2013) Analiza efektywności działań innowacyjnych w obszarze marketingowym i organizacyjnym w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Kijek
 
Vol 49, No 4 (2015) Konwergencja rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego – identyfikacja czynników Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Katarzyna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala
 
Vol 51, No 6 (2017) Źródła finansowania nakładów na działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Dorota Starzyńska
 
Vol 49, No 1 (2015) Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Maria Sławińska
 
Vol 47, No 2 (2013) System edukacji w Finlandii czynnikiem sprzyjającym innowacyjności gospodarki Streszczenie w języku polskim  PDF
Jakub Czerniak
 
Vol 47, No 3 (2013) Regulacje jako determinanta rozwoju innowacji na rynku płatności detalicznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Janina Harasim
 
Vol 47, No 3 (2013) Innowacyjne mechanizmy finansowania nowych technologii Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Błach
 
Vol 51, No 3 (2017) Jak pozytywne relacje w pracy stymulują innowacyjność organizacji społecznych i przedsiębiorstw Streszczenie w języku polskim
Aldona Glińska-Neweś, Agata Sudolska, Joanna Wińska, Agnieszka Furmańska-Maruszak
 
Vol 52, No 6 (2018) Otwarte innowacje w modelach biznesowych Streszczenie w języku polskim
Adam Skrzypek, Sylwia Sagan
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.