No 11 (2014)

Spis treści

Od redakcji
Leszek Kopciuch
1

Artykuły

Kazimierz Rynkiewicz
PDF
5
Paweł Nowicki
PDF
21
Magdalena Hoły-Łuczaj
PDF
45
Justyna Rynkiewicz
PDF
63
Markus Lipowicz
PDF
81
Ganna Biłyk
107
Krystyna Skurjat
PDF
127

Recenzje

Recenzja: Józef Bremer, Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013
Krzysztof Rojek
PDF
143
Recenzja: Eugeniusz Sakowicz, Muzułmańśka edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha Güllena, Białystok 2014
Tomasz Stefaniuk
PDF
149
Recenzja: Adam Nobis, Studia globalne. Wprowadzenie, Wyd. Chromcon, Wrocław 2014
Leszek Kopciuch
PDF
157

Sprawozdania i komunikaty

Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej, Lublin, 9-10 października 2014
Honorata Jakuszko
PDF
161
Przyroda – Miasto – Globalność, Wrocław, 17 października 2014
Leszek Kopciuch
PDF
167