Leszek Kania, Wyroki bez apelacji. Sądy polowe w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919–1921, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2019, ss. 672

Adam Bojarski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Studies (Opracowania)

Album dziesięciolecia Okręgu Korpusu nr. VII, Poznań 1932.

Bojarski A., Ustrój sądów karnych i wojskowych organów dyscyplinarnych w Wielkopolsce w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Poznań 2020, maszynopis pracy doktorskiej napisanej pod kierownictwem naukowym dr. hab. Maksymiliana Stanulewicza, prof. UAM.

Bojarski A., ,,Żołnierska karta” doktora Stanisława Sławskiego w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, „Palestra” 2018, 11.

Kania L., Generalicja wojskowej służby sprawiedliwości II Rzeczypospolitej (1918–1945), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2002, 3.

Kania L., Instytucja zwierzchnika sądowo-karnego jako dysponenta sądu polowego w Wojsku Polskim w latach wojen o granice Rzeczypospolitej 1918–1921, „Z Dziejów Prawa” 2019, 12 (20).

Kania L., Organizacja i rys działalności sądów polowych Naczelnego Dowództwa WP w przełomowym okresie wojny z Rosją Sowiecką latem 1920 roku (część 1), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2018, 3–4.

Kania L., Więziennictwo wojskowe w pierwszych latach niepodległości Rzeczypospolitej (1918–1921), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2018, 101.

Mielnik D., Kara śmierci w polskim prawie karnym. Refleksje historyczno–dogmatyczne. Łódź 2017.

Smoliński A., Alkohol w Wojskach Wielkopolskich w świetle rozkazów Dowództwa Głównego z 1919 roku, w: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018.

Szczygieł T., Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939), Katowice 2017.

Tarnowska A., Korpus oficerski II RP w świetle wybranych regulacji prawnych, „Czasy Nowożytne” 2004, 16.

Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swojego istnienia (1919, 1919–1920, 1920–1921, 1921–1922, 1922–1923) za rektoratu Heljodora Święcickiego Księga pamiątkowa wydana staraniem Senatu Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1924.

Wróblewski B., Przestępstwa tłumu, Wilno 1922.

Wusatowski Z., Sądownictwo wojskowe, w: Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918–1928, Kraków–Warszawa 1928.

Zajączkowski T., Szkic historyczny organizacji sądownictwa polskiego w b. dz. pruskiej od czasów rewolucyjnych 1918 r., w: Zbiór rozporządzeń i okólników Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z r. 1920 mających zasadnicze znaczenie dla Wymiaru Sprawiedliwości z przedmową Tadeusza Zajączkowskiego sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Poznań 1921.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2021.51.803-815
Data publikacji: 2021-06-30 10:49:40
Data złożenia artykułu: 2020-08-26 20:24:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 643
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 510

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Adam Bojarski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.