Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 56 (2023) Wypadki krakowskie 1923 r. w oczach ówczesnego komendanta Policji Państwowej w Krakowie Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Mierzwa
 
No 56 (2023) Józef Piłsudski kontra Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej w 1922 r. Uwagi na temat książki Janusza Farysia pt. Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej. Konflikty wokół przesilenia rządowego w 1922 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Krystian Maciej Szudarek
 
No 56 (2023) Dom Pracy Przymusowej Związku Międzykomunalnego Opieki Społecznej i Zdrowia Publicznego Województwa Warszawskiego w Oryszewie jako instytucja opieki zamkniętej dla ograniczania zjawisk żebractwa i włóczęgostwa w Warszawie w latach 1932–1939 (w świetle źródeł prasowych) Streszczenie w języku polskim  PDF
Alicja Gontarek
 
No 53 (2022) Społeczny, medyczny i prawny kontekst aborcji w Drugiej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
No 51 (2021) Główne płaszczyzny konfliktu Kościoła katolickiego z obozem piłsudczykowskim w Drugiej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
No 50 (2020) ‘Pogranicze w ogniu’ – filmowy obraz polskiego dwudziestolecia międzywojennego, jako element dyskursu publicznego Streszczenie w języku polskim
Marek Witold Sioma
 
No 45 (2018) Ścieżką obok tematu i faktów. Uwagi i refleksje nad książką Przyczyny i skutki przewrotu majowego 1926 roku, pod redakcją naukową Janusza Gmitruka, Wydawca: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2017, ss. 435 + 12 nlb. Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Sioma
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.