Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 54 (2022) Z dziejów kontaktów polskich i ukraińskich badaczy starożytności w okresie międzywojennym: przypadek Andrija S. Kocewałowa Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Królczyk
 
No 54 (2022) Kwestia ukraińska w prasie szwajcarskiej 1914–1918 Streszczenie w języku polskim
Piotr Bednarz
 
No 51 (2021) Udział Polaków i Żydów w pracy organów samorządu wiejskiego na Prawobrzeżnej Ukrainie w drugiej połowie XIX – początku XX wieku Streszczenie w języku polskim
Kateryna Melnychuk
 
No 50 (2020) Egzulanci kijowscy, bracławscy i czernihowscy wobec polityki Jana III Sobieskiego w latach 1692–1695 Streszczenie w języku polskim
Robert Kołodziej
 
No 49 (2020) ‘Wolni z wolnymi, równi z równymi’: Polacy i Ukraińcy w tle konwersji mitu jagiellońskiego. Doświadczenia historiografii polskiej początku XX wieku Streszczenie w języku polskim
Andrzej Stępnik
 
No 49 (2020) Egzulanci kijowscy, bracławscy i czernihowscy wobec polityki Jana III Sobieskiego w latach 1687-1691 Streszczenie w języku polskim
Robert Kołodziej
 
No 48 (2019) Bogactwo w czasach radzieckich: wymiar materialny życia ukraińskiej elity ekonomicznej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Streszczenie w języku polskim
Iryna Skubii
 
No 46 (2018) Teoretyczne problemy współczesnej historycznej polityki na Ukrainie Streszczenie w języku polskim
Leonid Opanas Zaszkilniak
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.