Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 56 (2023) Religia a wspieranie kapitału ludzkiego. Przykład Papieskiej Rady Iustitia et Pax (1967–2017) Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Michaluk
 
No 56 (2023) Życie religijne katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie sowieckiej w latach 1953–1964 Streszczenie w języku polskim  PDF
Władysław Rożkow, Mieczysław Ryba
 
No 42 (2016) Trudne relacje państwo–Kościół w historii Meksyku. O książce Marty Wójtowicz-Wcisło, Dwie władze. Studium z dziejów relacji państwo–Kościół w Meksyku, Wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2016, ss. 488 Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
No 43 (2017) Droga polskich Żydów do Izraela. Refleksje na marginesie książki Łukasza Tomasza Sroki i Mateusza Sroki, Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt 2015, ss. 714 Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
No 46 (2018) Akt ostatniej woli Anny ze Stanisławskich Zbąskiej, pierwszej polskiej poetki, z 7 lipca 1696 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Jacek Pielas
 
No 46 (2018) Państwo laickie i Kościół: Uwagi na temat książki Urszuli Wasilewicz, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 263. Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
No 51 (2021) Główne płaszczyzny konfliktu Kościoła katolickiego z obozem piłsudczykowskim w Drugiej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
No 51 (2021) Kościół dla ubogich. Kilka uwag na temat książki Matteo Compagnaro, Posoborowa teologia Ameryki Łacińskiej. Geneza, charakterystyka, perspektywy, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020, ss. 135 Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
No 54 (2022) Laicyzowanie szkolnictwa a stan religijnej świadomości nauczycieli w województwie lubelskim na początku lat sześćdziesiątych XX wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Wrona
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.