Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 54 (2022) Żydowscy sutenerzy w międzywojennej Polsce. Próba charakterystyki środowiska na przykładzie Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Kopciowski
 
No 54 (2022) Prześladowania Żydów na prowincji Kreishauptmannschaft Kielce w latach 1939–1941 Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Domański
 
No 53 (2022) Uwagi na temat emigracji żydowskiej z Królestwa Polskiego do USA przed pierwszą wojną światową Streszczenie w języku polskim
Konrad Zieliński
 
No 53 (2022) Żydowskie organizacje charytatywne w Królestwie Polskim (1898–1914) Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Jaworski
 
No 52 (2021) Odzyskanie niepodległości w świetle prowincjalnej prasy jidysz. Listopad 1918 r. na łamach dziennika „Lubliner Tugblat” Streszczenie w języku polskim
Adam Kopciowski
 
No 49 (2020) Żony Feliksa, prokuratora Judei Streszczenie w języku polskim
Roman Deiksler
 
No 43 (2017) Droga polskich Żydów do Izraela. Refleksje na marginesie książki Łukasza Tomasza Sroki i Mateusza Sroki, Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt 2015, ss. 714 Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.