Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 56 (2023) Kryzys wewnętrzny w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym w latach sześćdziesiątych i upadek polityczny Jana Frankowskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Ariel Orzełek
 
No 56 (2023) Ku ustawie z 17 maja 1989 r. Ewolucja postaw władzy wobec Kościoła i idei wolności sumienia i wyznania w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Bugajska-Więcławska
 
No 56 (2023) W walce o swe prawa. Łemkowie w województwie rzeszowskim w latach 1968–1972 Streszczenie w języku polskim  PDF
Roman Drozd
 
No 56 (2023) Społeczne, polityczne i kulturowe warunki służby wojskowej w latach pięćdziesiątych XX w. na przykładzie wybranych instytucji oraz związków taktycznych Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Orłowski
 
No 56 (2023) W kontrze do kształcenia partyjnego: o „anty-uniwersytetach” katolickich w Polsce (1944/45–1989) na przykładzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorski wybór zagadnień Streszczenie w języku polskim
Marcin Kruszyński
 
No 56 (2023) Ukraińscy emigranci polityczni w życiu społeczno-gospodarczym Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego, Torunia, Kalisza i Tucholi w latach 1920–1930 Streszczenie w języku polskim
Yevhen Sinkevych
 
No 56 (2023) Dwa źródła do poglądów i mentalności katolickiej inteligencji u progu Polski Ludowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ariel Orzełek
 
No 56 (2023) Generał brygady Leon Pachucki (1872–1932) – żołnierz Armii Polskiej we Francji i bohater wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. Zarys biografii Streszczenie w języku polskim  PDF
Witold Jarno
 
No 56 (2023) Absolwenci uczelni lubelskich na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego w okresie Polski Ludowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Bereza
 
No 56 (2023) Wystawy polskich awangardzistów w Danii, Finlandii i Norwegii w latach 1967, 1985 i 1986 jako element polityki kulturalnej PRL Streszczenie w języku polskim  PDF
Jordan Siemianowski
 
No 52 (2021) Uwięziony, wysunięty na czoło, zganiony, awansowany… Meandry kariery politycznej Tadeusza Dudy, działacza partyjnego i urzędnika państwowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Czarnota
 
No 53 (2022) Instrukcja akcji propagandowej związanej z kongresem zjednoczeniowym w dniach 15–21 grudnia 1948 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Magier
 
No 44 (2017) Aby przed kongresem pokoju można było „tych prawdziwych Polaków” od reprezentacji zupełnie usunąć. Z korespondencji Marii Curie-Skłodowskiej i Bolesława Motza z Aleksandrem Lednickim (czerwiec–listopad 1917) Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Tarasiuk
 
No 41 (2016) Północny zasięg osadnictwa na prawie wołoskim w średniowiecznej Polsce Streszczenie w języku polskim
Grzegorz Ryszard Jawor
 
No 51 (2021) Polska Partia Robotnicza w powiecie chojnickim: geneza, idee, struktura, ludzie i działalność polityczna (1945–1948) Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Wałdoch
 
No 51 (2021) Biskupi polscy na wojnach monarchów w XIII–XIV wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Jacek Maciejewski
 
No 50 (2020) Rola Polskiej Akademii Umiejętności w budowaniu prestiżu odrodzonej II Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim
Mateusz Hübner
 
No 50 (2020) 4 Dywizja Strzelców na Kubaniu i w Odessie jako element Armii Polskiej we Francji (1918–1919) Streszczenie w języku polskim
Witold Jarno
 
No 50 (2020) Obraz wyższych warstw społecznych w polskim filmie fabularnym w latach 1947–1989 Streszczenie w języku polskim
Dorota Skotarczak
 
No 49 (2020) Staropolska edukacja wojskowa w kontekście szlacheckiej aksjologii. Jan Ryś, Żołnierska paideia. Wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce XVI–XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 752. Streszczenie w języku polskim
Urszula Świderska-Włodarczyk
 
No 49 (2020) ‘Wolni z wolnymi, równi z równymi’: Polacy i Ukraińcy w tle konwersji mitu jagiellońskiego. Doświadczenia historiografii polskiej początku XX wieku Streszczenie w języku polskim
Andrzej Stępnik
 
No 51 (2021) Partii portret nieoczywisty: filmowe opowieści o Lechosławie Goździku, Leonardzie Borkowiczu i Toni Lechtman Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Zwierzchowski
 
No 47 (2019) Osiągnięcia gospodarcze polskiej diaspory w Mandżurii i Mongolii Wewnętrznej w latach 1898-1936 Streszczenie w języku polskim
Mariusz Borysiewicz
 
No 46 (2018) Od idei homo sovieticus do mentalności folwarcznej Polaków. O używaniu przeszłości w dyskursie socjologicznym i publicznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Kolasa-Nowak
 
No 45 (2018) Instrukcja organizacyjna Polskiej Partii Robotniczej z 10 września 1944 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Magier
 
1 - 25 z 37 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.