Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 49 (2020) Staropolska edukacja wojskowa w kontekście szlacheckiej aksjologii. Jan Ryś, Żołnierska paideia. Wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce XVI–XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 752. Streszczenie w języku polskim
Urszula Świderska-Włodarczyk
 
No 39 (2015) Wileńska działalność społeczno-kulturalna i oświatowa Stanisława Węsławskiego (1896–1942) – przyczynek do biografii Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Dąbrowski
 
No 51 (2021) Szkoła pijarska w Rosieniach Streszczenie w języku polskim
Mariusz Ausz
 
No 50 (2020) Naczelnicy Siedleckiej Dyrekcji Naukowej (1864–1912) Streszczenie w języku polskim
Dariusz Szewczuk
 
No 45 (2018) Baśniowi, mityczni, niepewni… Bohaterowie legendarni w podręcznikach dziejów Polski przełomu XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Aldona Młynarczuk
 
No 39 (2015) Wychowanie i wykształcenie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640–1660) Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert T. Tomczak
 
No 43 (2017) Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych. Konferencja naukowa. Poznań 11-12 maja 2017 r. Sprawozdanie  PDF
Artur Goszczyński
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.