Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 56 (2023) Rozwój sieci kolegiów w litewskiej prowincji pijarów w XVIII w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Grzegorz Ausz
 
No 56 (2023) Podróże edukacyjne elit Rzeczypospolitej do Rzeszy Niemieckiej w pierwszej połowie XVII wieku. Przypadki wybranych przedstawicieli rodu Sapiehów Streszczenie w języku polskim
Aleksandra Ziober
 
No 55 (2023) Kompetencje językowe bazylianów prowincji litewskiej w XVII–XVIII wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Dorota Wereda
 
No 53 (2022) U źródeł polskiej wczesnodziecięcej edukacji – proces kształtowania się „żłobka” do 1989 roku (próba syntezy) Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Sadowska
 
No 52 (2021) O historii i edukacji w obozowych przestrzeniach pamięci. Historia w przestrzeniach pamięci. Obozy – „miejsca po” – muzea, red. T. Kranz, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2021, ss. 445 + il. Streszczenie w języku polskim  PDF
Violetta Julkowska
 
No 52 (2021) Archiwistyka, archiwa i archiwalia w wybranych współczesnych podręcznikach do nauczania historii Streszczenie w języku polskim  PDF
Hubert Mazur
 
No 52 (2021) Niepoliczone i niepoliczalne (?) ofiary broni chemicznej, maj 1915 r. Streszczenie w języku polskim
Anna Izabella Zalewska
 
No 51 (2021) Szkoła pijarska w Rosieniach Streszczenie w języku polskim
Mariusz Ausz
 
No 50 (2020) Naczelnicy Siedleckiej Dyrekcji Naukowej (1864–1912) Streszczenie w języku polskim
Dariusz Szewczuk
 
No 49 (2020) Staropolska edukacja wojskowa w kontekście szlacheckiej aksjologii. Jan Ryś, Żołnierska paideia. Wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce XVI–XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 752. Streszczenie w języku polskim
Urszula Świderska-Włodarczyk
 
No 45 (2018) Baśniowi, mityczni, niepewni… Bohaterowie legendarni w podręcznikach dziejów Polski przełomu XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Aldona Młynarczuk
 
No 43 (2017) Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych. Konferencja naukowa. Poznań 11-12 maja 2017 r. Sprawozdanie  PDF
Artur Goszczyński
 
No 39 (2015) Wileńska działalność społeczno-kulturalna i oświatowa Stanisława Węsławskiego (1896–1942) – przyczynek do biografii Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Dąbrowski
 
No 39 (2015) Wychowanie i wykształcenie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640–1660) Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert T. Tomczak
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.