Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 51 (2021) Powstańcza działalność Ludwika Lutyńskiego na Podlasiu i w Lubelskiem w latach 1863–1864 Streszczenie w języku polskim  PDF
Zdzisław Bieleń
 
No 52 (2021) Działalność naukowo-dydaktyczna i archiwalna profesora Aleksandra Kossowskiego (1886–1965) Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Misiura
 
No 48 (2019) Opieka medyczna i społeczna na Lubelszczyźnie w realiach XIX wieku. Kilka uwag o książce Wiesława Partyki, Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 485. Streszczenie w języku polskim
Dariusz Szewczuk
 
No 43 (2017) Postawy mieszkańców województwa lubelskiego wobec rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1944/1945-1956 Streszczenie w języku polskim  PDF
Jacek Wołoszyn
 
No 40 (2015) Delegatura Sił Zbrojnych oraz I Zarząd Główny WiN wobec porozumienia z OUN–UPA na Lubelszczyźnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Dudek
 
No 39 (2015) Powojenne problemy społeczno-gospodarcze Lubelszczyzny lat 1944–1945 w świetle sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Osiński
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.