Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 49 (2020) Struktura etniczna i wyznaniowa Dworu Imperatorskiego w epoce panowania Imperatora Mikołaja II Streszczenie w języku polskim
Stanislav Bogdanov
 
No 55 (2023) Karśniccy w Polsce Centralnej w źródłach epigraficznych z XVI–XVIII w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Alicja Szymczak, Jan Szymczak
 
No 53 (2022) W cieniu szlacheckich konserwatystów. Agrarny ruch kobiecy we wschodnich prowincjach Prus w latach 1912–1914. Przypadek prowincji Pomorze Streszczenie w języku polskim
Agnieszka Szudarek
 
No 51 (2021) Stremouchowowie. Szlachta ziemiańska i aparat rządowy Imperium Rosyjskiego XIX – początku XX wieku Streszczenie w języku polskim
Stanislav Bogdanov
 
No 50 (2020) Stancje deputatów na Trybunał Koronny w Lublinie w czasach stanisławowskich Streszczenie w języku polskim
Kamil Jakimowicz
 
No 49 (2020) Staropolska edukacja wojskowa w kontekście szlacheckiej aksjologii. Jan Ryś, Żołnierska paideia. Wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce XVI–XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 752. Streszczenie w języku polskim
Urszula Świderska-Włodarczyk
 
No 43 (2017) Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych. Konferencja naukowa. Poznań 11-12 maja 2017 r. Sprawozdanie  PDF
Artur Goszczyński
 
No 42 (2016) Rejestr pospolitego ruszenia księstw oświęcimskiego i zatorskiego z 18 października 1621 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Jacek Pielas
 
No 41 (2016) Przyczynek prozopograficzny do dziejów tzw. wyprawy łuckiej w 1431 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Adam Wróbel
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.