Ceremoniał powoływania władców na Rusi w XII wieku na przykładzie intronizacji książąt Igora Światosławowicza i Izjasława Mścisławowicza w 1146 roku

Mariusz Bartnicki

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


The article dosn’t have bibliography.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2013.36.73
Data publikacji: 2015-07-10 15:19:09
Data złożenia artykułu: 2015-07-10 14:15:01

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Mariusz Bartnicki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.