Забытая российская администрация - Правление Российских таможенных и торговых дел в Варшаве 1818-1822

Artur Górak

Streszczenie w języku polskim


Końcowa faza wojen napoleońskich wiązała się z gwałtownymi przemianami w Europie Środkowej. Poza zmianami granic równie ważne były gruntowne reformy zarządzania państwem przeprowadzone także w Imperium Rosyjskim. Jednym z ważnych elementów tych przemian było określenie statusu Księstwa Warszawskiego w stosunku do Imperium. Artykuł przedstawia krótki, ale burzliwy i pełen wahań, proces organizacji administracji celnej na zachodniej lądowej granicy Imperium Rosyjskiego. Praktycznie nieznany w polskiej historiografii Zarząd Rosyjskich Spraw Celnych i Handlowych w Warszawie jest świadectwem pierwszej próby włączenia tego terytorium do rosyjskiego obszaru celnego, co ostatecznie dokonało się w 1851 r.

Słowa kluczowe


Imperium Rosyjskie, Królestwo Polskie, administracja, celnictwo, granica celna

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Studies (Opracowania)

Balkovaya V.G., Normativnoye regulirovaniye tamozhennogo dela v pervoy chetverti XIX veka, „Tamozhennaya politika Rossii na Dal'nem Vostoke” 2017, 2 (79). [Балковая В.Г., Нормативное регулирование таможенного дела в первой четверти XIX века, „Таможенная политика России на Дальнем Востоке” 2017, 2 (79).]

Bokov K.I., Stanovleniye i razvitiye tamozhennogo dela i tamozhennogo zakonodatel'stvav XIX–nachale XX veka, Moskva 2015. [Боков К.И., Становление и развитие таможенного дела и таможенного законодательства в XIX–начале XX века, Москва 2015.]

Gorak A., Effektivnost' zakonodatel'stva o preimushchestvakh chinovnikov «russkogo proiskhozhdeniya» v Gruzii i Pol'she, w: Regional'noye upravleniye i problema effektivnosti vlasti v Rossii (XVIII–nachalo XXI vv.), red. Ye. Godovova, S. Lyubichankovskiy, Orenburg 2012. [Горак А., Эффективность законодательства о преимуществах чиновников «русского происхождения» в Грузии и Польше, w: Региональное управление и проблема эффективности власти в России (ХVIII–начало ХХI вв.), red. Е. Годовова, С. Любичанковский, Оренбург 2012.]

Górak A., Ustrój administracji rosyjskiej na Kaukazie (1785–1844), w: Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. K. Borkowski, P. Olszewski, Piotrków Trybunalski 2008.

Grochulska B., Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego. Z badań nad strukturą gospodarczą, Warszawa 1967.

Handelsman М., Czartoryski Adam Jerzy (1770–1861), w: Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków 1938.

Jezierski A., Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815–1914, Warszawa 1967.

Latawiec K., Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851–1914, Lublin 2014.

Lodyzhenskiy K.N., Istoriya russkogo tamozhennogo tarifa, Moskva 2018.

[Лодыженский К.Н., История русского таможенного тарифа, Москва 2018.]

Lodyzhenskiy K.N., Istoriya russkogo tamozhennogo tarifa, Sankt Peterburg 1886. [Лодыженский К.Н., История русского таможенного тарифа, Санкт Петербург 1886.]

Obushenkova L.A., Korolevstvo Pol'skoye v 1815–1830 gg.: Ekonomicheskoye i sotsial'noye razvitiye, Moskva 1979. [Обушенкова Л.А., Королевство Польское в 1815–1830 гг.: Экономическое и социальное развитие, Москва 1979.]

Petrov A., Stroyev V., Pototskiy, Severin Osipovich,w: Russkiy biograficheskiy slovar', t. 14, Plavil'shchikov-Primo, Sankt Peterburg 1905. [Петров А., Строев В., Потоцкий, Северин Осипович, w: Русский биографический словарь, t. 14, Плавильщиков-Примо, Санкт Петербург 1905.]

Podmazo A.A., Lang Anton Yakovlevich, w: Otechestvennaya voyna 1812 goda. Entsiklopediya, red. V.M. Bezotosnyy et al., Moskva 2004. [Подмазо А.А., Ланг Антон Яковлевич, w: Отечественная война 1812 года. Энциклопедия, red. В.М. Безотосный et al., Москва 2004.]

Pravilova Ye.A., Finansy imperii: Den'gi i vlast' v politike Rossii na natsional'nykh okrainakh, 1801–1917, Moskva 2006. [Правилова Е.А., Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах, 1801–1917, Москва 2006.]

Rostworowski E., Skowronek J., Potocki Seweryn (1762-1829), w: Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984–1985.

Rozumowska-Gapeeva T., Stosunki gospodarcze między Imperium Rosyjskim a Królestwem Polskim w okresie 1815–1850, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2006, 2, 2.

Shilov D.N., Kuz'min Yu.A., Chleny Gosudarstvennogo Soveta Rossiyskoy imperii, 1801–1906: Biobibliograficheskiy spravochnik, Sankt Peterburg 2007. [Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А., Члены Государственного Совета Российской империи, 1801–1906: Биобиблиографический справочник, Санкт Петербург 2007.]

Sodnomova S.K., Istoriya tamozhennogo dela i tamozhennoy politiki, kurs lektsiy, Moskva 2017. [Содномова С.К., История таможенного дела и таможенной политики, курс лекций, Москва 2017.]

Strzeszewski Cz., Handel zagraniczny Królestwa Kongresowego (1815–1830), Lublin 1937.

Tret'yakova Ye.S., Razvitiye pravovogo regulirovaniya vneshnetorgovoy deyatel'nosti v Rossii v XIX v., „Vestnik rossiyskoy tamozhennoy akademii” 2016, 2. [Третьякова Е.С., Развитие правового регулирования внешнеторговой деятельности в России в XIX в., „Вестник российской таможенной академии” 2016, 2.]

Volkov S.V., Generalitet Rossiyskoy imperii: entsiklopedicheskiy slovar' generalov iadmiralov ot Petra I do Nikolaya II, t. 2, (L–Ya), Moskva 2009. [Волков С.В., Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, t. 2, (Л–Я), Москва 2009.]

Zaytsev B.P., Posokhov S.I., Popechiteli Khar'kovskogo uchebnogo okruga, Khar'kov 2000. [Зайцев Б.П., Посохов С.И., Попечители Харьковского учебного округа, Харьков 2000.]

Zozin A.M., Deyatel'nost' A.Ye. Chartoryyskogo v osveshchenii Rossiyskoy istoriografii XIX–Nachala XX v., „Al'manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya” 2012, 5 (60). [Зозин А.М., Деятельность А.Е. Чарторыйского в освещении Российской историографии XIX–начала XX в., „Альманах современной науки и образования” 2012, 5 (60).]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2021.51.339-371
Data publikacji: 2021-06-30 10:49:07
Data złożenia artykułu: 2021-01-10 18:57:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 830
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 329

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Artur Górak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.