Wizerunek pracownika fizycznego w wybranych filmach polskich 1968–1990 o tematyce współczesnej

Radosław Domke

Streszczenie w języku polskim


Wizerunek ten będzie głównie przedstawieniem robotnika, chociaż niejednorodnym. Od bohatera pracy socjalistycznej, aż po patologiczną jednostkę z późnych produkcji Stanisława Barei. Ponadto zamierzam odnieść się do wizerunku szarych osób pracy, urzędników, ekspedientów, biurokratów niższego szczebla, czyli swoistego typu „everymana”. Ramy chronologiczne tekstu obejmują lata 1968–1990. Wizerunek człowieka pracy dotyczył będzie jego odzwierciedlenia w polskich filmach fabularnych badanego okresu.


Słowa kluczowe


robotnicy; PRL; kinematografia polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Copik I., Na zakręcie. Krajobraz polskiej transformacji w filmach przełomu lat 80. i 90., „Kwartalnik Filmowy” 2019, 1–2.

Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, red. J. Nej, Warszawa 2005.

Domke R., Obraz intelektualisty we współczesnym dyskursie filmowym lat 1968–1990, „Dzieje Najnowsze” 2020, 52, 2.

Domke R., Obraz prominentów w filmie PRL po Marcu '68, w: Historia wizualna w działaniu, red. D. Skotarczak, J. Szczutkowska, P. Kurpiewski, Poznań 2020.

Domke R., Obraz społeczeństwa polskiego w kinematografii PRL 1971–1976, w: Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. PRL w latach 1970–1975, red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów–Warszawa 2019.

Domke R., Pędzące stulecie. Wykłady z historii XX wieku, Zielona Góra 2016.

Domke R., Przemiany społeczne lat 70. w Polsce a zjawisko marginalizacji (nierówności?) robotników, w: Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością, red. Z. Galor, S. Kalinowski, U. Kozłowska, Bielefeld 2017.

Domke R., Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, Zielona Góra 2016.

Dudziński R., Produkcje sensacyjno-kryminalne Telewizji Polskiej 1965–1989. Konwencje – motywy – konteksty, Gdańsk 2017.

Dulewicz J., Miasta w ruchu. Codzienność w uprzemysławianych ośrodkach miejskich w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2016.

Hollender B., Od Kutza do Czekaja, Warszawa 2016.

Kochanowski J., Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2010.

Kosiński K., Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka, obyczaje, szara strefa, patologie, Warszawa 2008.

Kowalik H., Mali ludzie Gierka, Kościan 1990.

Kuroń J., Wiara i wina, Warszawa 1990.

Lubelski T., Historia Kina Polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Warszawa 2009.

Mazurek M., Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945–1989, Warszawa 2010.

Pełczyński G., Dziesiąta muza w stroju ludowym. O wizerunkach kultury chłopskiej w kinie PRL, Poznań 2002.

Piskozub A., Czasoprzestrzeń cywilizacyjna, Toruń 2003.

Preizner J., Z jedynie słusznej perspektywy. Godność i Czas nadziei Romana Wionczka, w: Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, t. 2, red. D. Skotarczak, J. Szymala, Kraków 2020.

Piepiórka M., Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej, Wrocław 2019.

Replewicz M., Oczko się odlepiło temu misiu… Biografia Stanisława Barei, Warszawa 2015.

Skotarczak D., Filmowe przedstawienia robotnika w kinie PRL, w: Film a historia. Szkice z dziejów wizualnych, red. M.E. Kowalczyk, J. Szymala, Kraków 2019.

Toffler A., Trzecia fala, tłum. E. Woidyłło, Warszawa 1997.

Tymiński M., Nadużycia i manipulacje. Strategie przystosowawcze pracowników przedsiębiorstw, w: Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, red. G. Miernik, Kielce 2003.

Witek P., Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016.

-latek. 20 lat później, serial, reż. J. Gruza, 1993.

Alternatywy 4, serial, reż. S. Bareja, 1983.

Barwy ochronne, reż. K. Zanussi, 1976.

Bez końca, reż. K. Kieślowski, 1984.

Bez miłości, reż. B. Sass, 1980.

Brunet wieczorową porą, reż. S. Bareja, 1976.

Chleba naszego powszedniego, reż. J. Zaorski, 1974.

Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, reż. S. Bareja, 1978.

Co to konia obchodzi, reż. G. Popowicz, 1987.

Constans, reż. K. Zanussi, 1980.

Czas nadziei, reż. R. Wionczek, 1986.

Człowiek z żelaza, reż. A. Wajda, 1981.

Czterdziestolatek, Gruza, 1974–1977.

Daleko od szosy, reż. Z. Chmielewski, 1976.

Dekalog, serial, reż. K. Kieślowski, 1989.

Droga, serial, reż. S. Chęciński, 1973.

Dyrektorzy, reż. Z. Chmielewski, 1975.

Filip z konopi, reż. J. Gębski, 1981.

Fucha, reż. M. Dudziewicz, 1983.

Godność, reż. R. Wionczek, 1984.

Godzina za godziną, reż. R. Załuski, 1974.

Hasło, reż. H. Bielski, 1976.

Historia pewnej miłości, reż. W. Wiszniewski, 1974.

Jan Serce, serial, reż. R. Piwowarski, 1981.

Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce…, reż. F. Falk, 1989.

Kobieta samotna, reż. A. Holland, 1981.

Kontrakt, reż. K. Zanussi, 1980.

Mały, reż. J. Dziedzina, 1970.

Miś, reż. S. Bareja, 1980.

Nie ma róży bez ognia, reż. S. Bareja, 1974.

Niedzielne dzieci, reż. A. Holland, 1976.

Nowy, reż. J. Ziarnik, 1969.

Odlot, serial, reż. J. Dymek, 1982.

Pejzaż horyzontalny, reż. J. Kidawa, 1978.

Prawdzie w oczy, reż. B. Poręba, 1970.

Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy, reż. J. Gruza, 1973.

Spokój, reż. K. Kieślowski, 1976.

Stan wewnętrzny, reż. K. Tchórzewski, 1983.

Strach, reż. A. Krauze, 1975.

Ślad na Ziemi, serial, reż. Z. Chmielewski, 1978.

Trzy stopy nad ziemią, reż. J. Kidawa-Błoński, 1984.

Wigilia ’81, reż. L. Wosiewicz, 1982.

Z punktu widzenia nocnego portiera, dokum. reż. K. Kieślowski, 1977.

Zabicie ciotki, reż. G. Królikiewicz, 1984.

Zmiennicy, serial, reż. S. Bareja, 1986.

Znaki na drodze, reż. A. J. Piotrowski, 1969.

Znaki szczególne, serial, reż. R. Załuski, 1976.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.53.573-602
Data publikacji: 2022-06-30 13:44:11
Data złożenia artykułu: 2021-03-16 12:07:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 129
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 76

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Radosław Domke

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.