Periodyzacja formowania się elektronicznego zarządzania dokumentacją w Ukrainie (1991–2020)

Oksana Laba

Streszczenie w języku polskim


W artykule przeprowadzono periodyzację rozwoju elektronicznego zarządzania dokumentacją w Ukrainie w latach 1991–2020. Wykorzystując podejście historyczne, wydzielono pięć głównych okresów kształtowania się i formowania się elektronicznego zarządzania dokumentacją w Ukrainie w analizowanym okresie. Przedstawiono cechy charakterystyczne automatyzacji procesów elektronicznego zarządzania dokumentacją właściwe dla każdego z wydzielonych okresów. Wyznaczono również priorytety państwa w latach 2015–2021 w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją, na które się składa świadczenie usług elektronicznych oraz wdrożenie systemu elektronicznej interakcji organów władzy wykonawczej w działalności organizacji. W artykule przytoczono dane dotyczące stanu podłączeń ukraińskich organizacji do systemu elektronicznej interakcji organów władzy wykonawczej. Na podstawie przedstawionych danych stwierdzono wzrost udziału wdrożeń zautomatyzowanych systemów informacyjnych, w szczególności elektronicznych systemów obiegu dokumentów w działalności organizacji w ostatnich dwóch latach oraz ich integracji z systemem elektronicznej interakcji organów władzy wykonawczej.


Słowa kluczowe


periodyzacja; elektroniczne zarządzanie dokumentacją; elektroniczny obieg dokumentów; automatyzacja procesów zarządzania dokumentacją; zautomatyzowany system informacyjny; podejście historyczne

Bibliografia


Astapenko K.I., Praktychni aspekty vprovadzhennya systemy elektronnoho dokumentoobihu v ustanovakh byudzhetnoyi sfery, „Internauka” 2019, 3 [Астапенко К.І., Практичні аспекти впровадження системи електронного документообігу в установах бюджетної сфери, „Інтернаука” 2019, 3], https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15517972835608.pdf [dostęp: 22 I 2021].

Hid z derzhavnykh posluh [Гід з державних послуг], https://guide.diia.gov.ua, https://guide.diia.gov.ua/register/download/xlsx/ [dostęp: 25 II 2021].

Korystuvachi SEV OVV [Користувачі СЕВ ОВВ], https://dir.gov.ua/projects/sev-ovv/koristuvach-sev-ovv] [dostęp: 10 II 2021].

Kovtanyuk Yu.S., Elektronne dokumentoznavstvo v Ukrayini: sutnist’ naukovoho napryamu, istoriya formuvannya, perspektyvy rozvytku, Kyyiv 2012, maszynopis pracy kandydackiej [Ковтанюк Ю.С., Електронне документознавство в Україні: сутність наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку, Київ 2012, maszynopis pracy kandydackiej].

Kuleshov S.H., Elektronnyy dokument u systemi suchasnoho dilovodstva, „Arkhivy Ukrayiny” 2004, 4/6 [Кулешов С.Г., Електронний документ у системі сучасного діловодства, „Архіви України” 2004, 4/6].

Laba O. V., Istoriohrafiia rozvytku elektronnoho dilovodstva v Ukraini, „Molodyi vchenyi”, 2019, 5 [Лаба О.В., Історіографія розвитку електронного діловодства в Україні, „Молодий вчений”, 2019, 5].

Melashchenko A.O., Skarlat O.S., Elektronne dilovodstvo: monohrafiya, Kyyiv 2013 [Мелащенко А.О., Скарлат О.С., Електронне діловодство: монографія, Київ 2013].

Oleksiyenko S.O., Pidvyshchennya produktyvnosti roboty vtekstovomu protsesori Microsoft Word, „Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi” 2015, 5 (49) [Олексієнко С.О., Підвищення продуктивності роботи в текстовому процесорі Microsoft Word, „Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології” 2015, 5 (49)], http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/1650/1/ Pidvyshchennia%20produktyvnosti%20roboty.pdf [dostęp: 10 VIII 2021].

Patryak O., Marshrutyzatsiya ta protsesy zhyttyevoho tsyklu vnutrishn’oho elektronnoho dokumenta, „Sotsium. Dokument. Komunikatsiya: zbirnyk naukovykh statey. Seriya »Istorychni nauky«” 2019, 7 [Патряк О., Маршрутизація та процеси життєвого циклу внутрішнього електронного документа, „Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Серія »Історичні науки«” 2019, 7].

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyy dokumentoobih: Zakon Ukrayiny vid 22.05.2003 [Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003], http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=851-15 [dostęp: 10 VIII 2021].

Pro elektronni dovirchi posluhy: Zakon Ukrayiny vid 05.10.2017 № 2155-VIII [Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII], http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 [dostęp: 10 VIII 2021].

Pro zatverdzhennya Poryadku roboty z elektronnymy dokumentamy u dilovodstvi ta yikh pidhotovky do peredavannya na arkhivne zberihannya: nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 11.11.2014 № 1886/5: zareyestrovano v Min'yusti Ukrayiny 11.11.2014 za № 1421/26198 [Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання: наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5: зареєстровано в Мін'юсті України 11.11.2014 за № 1421/26198], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14#Text [dostęp: 10 VIII 2021].

Vebsayt Derzhavnoho pidpryyemstva „Derzhavnyy tsentrinformatsiynykh resursiv Ukrayiny” [Вебсайт Державного підприємствоа „Державний центр інформаційних ресурсів України”], http://dir.gov.ua/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-organ/perelik-protestovan-system-electr/ [dostęp: 10 II 2021].

Zvity Uryadu Ukrayiny [Звіти Уряду України], https://www.kmu.gov.ua/news/zvit-uryadu-ukrayini-2015-rik, https://www.kmu.gov.ua/news/zvit-uryadu-ukrayini-2016, https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-hid-2017, https://www.kmu.gov.ua/news/zvit-uryadu-2018, https://www.kmu.gov.ua/news/zvit-uryadu-2019, https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-hid-i-rezultati-vikonannya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-u-2020-roci-327-140421 [dostęp: 21 VIII 2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.53.649-660
Data publikacji: 2022-06-30 13:44:17
Data złożenia artykułu: 2021-09-22 20:12:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 325
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Українська) - 245

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Oksana Laba

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.