Maciej Strutyński, Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, ss. 316

Przemysław Sołga

Streszczenie w języku polskim


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Rzymian, tłum. J. Salij OP, Poznań 1987.

„Gazeta Kościelna” 1928.

„Przegląd Katolicki” 1930.

„Przegląd Powszechny” 1924.

„Przewodnik Katolicki” 1938.

„Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce” 1938.

Ciosek M., Katolicyzm, nacjonalizm i polityka: problem integralności kresów południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w publicystyce politycznej, społecznej i religijnej katolickiego miesięcznika „Przegląd Powszechny” w latach 1918–1939, „Saeculum Christianum” 2013, 20.

Kubasik A., Eklezjologia polityczna metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Cerkiew greckokatolicka fundamentem niezawisłej Ukrainy, Lwów–Kraków 2016.

Misiło E., Prasa ukraińska w Polsce (1918–1939), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, 4 (23).

Wojciechowski M., Krytyka państwa i władzy w Biblii, „Więź” 2004, 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.53.703-710
Data publikacji: 2022-06-30 13:44:23
Data złożenia artykułu: 2021-09-30 16:41:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 324
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 162

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Przemysław Sołga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.