Zesłania unitów z Południowego Podlasia do guberni orenburskiej w latach 1887–1888

Dariusz Tarasiuk

Streszczenie w języku polskim


W latach 1887–1888 władze carskie przesiedliły do guberni orenburskiej 40 tzw. opornych unitów, kilkanaście lat wcześniej zesłanych do guberni chersońskiej i jekaterynosławskiej wraz z członkami ich rodzin zamieszkującymi wówczas na Południowym Podlasiu. W drogę na zesłanie wysłano w sumie prawie 300 osób. Na miejscu osiedlenia, ku zaskoczeniu miejscowych władz, woleli oni cierpieć biedę, niż przyjąć oferowaną przez państwo rosyjskie pomoc. Pobyt unitów na zesłaniu w guberni orenburskiej, dramatyczny pod względem bytowym, jak i psychologicznym, nie złamał ducha ich oporu. Otoczeni przez wpływy prawosławia, nie tylko nie zbliżyli się do niego, ale umocnili swoje związki z Kościołem rzymskokatolickim i ulegli polonizacji.


Słowa kluczowe


unici; zesłańcy; Południowe Podlasie; gubernia orenburska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Akt Nowych w Warszawie:

Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Piotrogrodzie, sygn. 106.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie:

Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej, sygn. 1581.

Archiwum Państwowe w Lublinie:

Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, sygn. 1202.

Chełmsko-Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny, sygn. 3519, 2739, 3704.

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Dział rękopisów, rkps 6954–6958 IV.

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:

Dział rękopisów, sygn. 756.

Koni A., Na zhiznennom puti, t. 1, Iz zapisoksudebnogo deyatelya, Sankt Peterburg 1913 [Кони А., На жизненном пути, t. 1, Из записок судебного деятеля, Санкт Петербург 1913].

Listy unitów wygnanych do orenburskiej guberni, cz. 1–3, Kraków 1890–1892.

Listy unitów wygnanych do orenburskiej guberni, cz. 2, wyd. 2, Kraków 1893.

Tymicka M., Iwanowska de domo Tymicka L., Wspomnienia, w: Zanim wróciła Polska. Martyrologium ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866–1905 w świetle wspomnień, oprаc. T. Krawczak, Warszawa 1994.

„Dziennik Polski” [Lwów] 1888.

„Dziennik Poznański” 1887–1889.

„Gazeta Toruńska” 1887.

„Kurier Polski w Paryżu” 1887.

„Przyjaciel” 1887.

Amelin V.V, Denisov D.N., Morgunov K.K., Religii Orenburgskogo kraya: sistematicheskoye opisaniye, t. 2, Zapadnoye khristianstvo, Orenburg 2020 [Амелин В.В, Денисов Д.Н., Моргунов К.К., Религии Оренбургского края: систематическое описание, t. 2, Западное христианство, Оренбург 2020].

Bojarski J., Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim, czyli Prawdziwe Neronowskie prześladowanie Unii w diecezyi chełmskiej, Lwów 1885.

Lewandowski J., Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772–1875, Lublin 1996.

Łoch E., Unici w świetle listów orenburskich, w: Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1991.

Martyrologia unitów podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych. Unici podlascy, t. 1, red. J. Skowronek, U. Głowacka-Maksymiuk, Siedlce 1996.

Niewęgłowska G., Zgromadzenie Sióstr Córek Najczystszego Serca NMP na Syberii, „Czas Miłosierdzia. Białostocki Biuletyn Kościelny”, www.bialystok.opoka.org.pl/czas/arch34/art./misje.htm [dostęp: 11 IX 2021].

Pruszkowski J., Martyrologium, czyli męczeństwo unii św. na Podlasiu, t. 1–2, Woodbridge 1983.

Shabachuk A., Politika Rossiyskikh vlastey v otnosheniiuniatov Tsarstva Pol'skogo, soslannykh vglub' Rossii v 1875–1905 gg., w: Polyaki v Rossii: epokhi i sud'by, red. A. Selitskiy, Krasnodar 2009 [Шабачук А., Политика Российских властей в отношении униатов Царства Польского, сосланных в глубь России в 1875–1905 гг., w: Поляки в России: эпохи и судьбы, red. А. Селицкий, Краснодар 2009].

Szubarczyk M., Dwa brzegi. Rzecz o unitach z Polubicz, Siedlce 2015.

Tarasiuk D., Zesłania unitów z Południowego Podlasia do guberni chersońskiej i jekaterynosławskiej w latach 1875–1876, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2018, 15, 1.

Wiech S., Pod naporem prawosławia. Z dziejów oporu unitów w Królestwie Polskim i na zesłaniu, „Kwartalnik Historyczny” 2010, 117, 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.53.213-233
Data publikacji: 2022-06-30 13:43:49
Data złożenia artykułu: 2021-12-09 00:50:40


Statystyki


Widoczność abstraktów - 486
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 497

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Dariusz Tarasiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.