Medale pośmiertne Augusta II Wettyna

Jan Rokita

Streszczenie w języku polskim


Autor opisuje szczegółowo szereg przykładów dzieł sztuki medalierskiej, graficznej i rzeźbiarskiej mających związek z medalami pośmiertnymi Augusta II Wettyna. Najważniejszym celem twórców wzmiankowanych medali była popularyzacja wśród odbiorców postaci zmarłego władcy – Augusta II Wettyna – na którego cześć były one emitowane. Autor za główne zadanie pracy badawczej przyjął wykazanie związków pomiędzy opisywanymi zabytkami sztuki.


Słowa kluczowe


awers; rewers; Augusta II Wettyn

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Österreichische Nationalbibliothek:

sygn. PORT_00056066_01.

Österreichische Nationalbibliothek:

Bildarchiv und Grafiksammlung, Porträtsammlung, nr. inw. PORT_00055941_01, PORT_00056066_01, PORT_00056080_01.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett:

nr inw. A 94284.

Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz:

nr inw. Portr. Slg / Slg Hansen/ Saksonia, Turyngia/ 2 °/ Bd. 2/ nr 30.

Albertrandy J., Album rycin medali i monet z płyt przygotowanych do dzieła x. Biskupa Jana Albertrandego w latach 1822–1828 znajdujących się obecnie w Akademii Sztuk w Petersburgu, [b.m.r.w.] [Muzeum Narodowe w Poznaniu, Gabinet Numizmatyczny, Księgozbiór podręczny, nr inw. 7465a].

Albertrandy J., Historya polska ostatnich trzech wieków medalami zaświadczona i objaśniona, rękopism około 200 w polskim języku skreślony, a częścią i po francuzku napisany, znajdował się w bibliotece b. Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, [b.m.r.w.] [Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, sygn. rkp 4].

Bentkowski F., Spis medalów polskich lub z dziejami krainy polskiej stycznych, w gabinecie Król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie znajdujących się, tudzież ze zbiorów i pism rozmaitych lub podań zebrany i porządkiem lat ułożony, Warszawa 1830.

Conradi M., Lebens= und Regierungs=Geschichte Friedrich August des Ersten, oder, wie ihn die Polen nach ihren Königen lieber nannten, August des Zweyten, Königs in Polen und Churfürstens zu Sachsens, nach Medaillen und Münzen den Jahren nach beschrieben; als eine vollständige Ergänzung und Fortsetzung zu Tenzels Chursächsischem Medaillen= Cabinet. Nebst einem Anhange von Gedächtnissmünzen, die auf Churfürstlich=sächsische hohe Staatspersonen und Gelehrte unter dieser Regierung sind geschlagen worden, Leipzig 1797.

Dassdorf K.W., Numismatisch=historischer Leitfaden zur Uebersicht der Sächsischen Geschichte. Nach dem von Teubernschen hinterlassenen Münz=Cabinet [...], Dresden 1801.

Engelhardt H., Die Hofrath Engelhardt’sche Sammlung Sächsischer Münzen und Medaillen, t. 5, Leipzig 1909.

Hauschild J.F., Beytrag zur neuern Münz und Medaillen Geschichte vom XVten Jahrhundert bis jetzo, nebst einem raisonnirenden Verzeichniß einer beträchtlichen Sammlung von Medaillen in allen Classen und von allem Metall, auch einiger 100 Stück seltner Thaler, mit Anmerkungen von Johann Friedrich Hauschild, Dresden 1805.

Hutten-Czapski E., Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises du comte E. Hutten-Czapski, t. 1–5, St. Petersbourg–Cracovie 1871–1916.

Hutten-Czapski E., Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków 1901.

Krauss J.U., Kraus J.S., Tapisseries Du Roy, Ou Sont Representez Les Quatre Elemens Et Les Quatre Saisons. Avec Les devises Qvi Les Accompagnent Et Leur Explication / Aus den Original-Kupffern nachgezeichnet/ und … verlegt Durch Johann Ulrich Krauß/ Kupfferstecher in Augstburg, Augsburg 1690 (pierwsze wydanie w 1679 r. w Paryżu), [Wolfenbüttel, Herzog August Library, sygn. ].

Leyser A., Verzeichniss der raren und fürtreflichen Münzen und Medaillen gesammelt von Hrn. Aug. Polycarp Edlen von Leyser, welche in der Leipziger Michaelismesse 1791 Montags den 10ten October und folgende Tage früh von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr von E. Löbl. Creisamte daselbst gerichtlich verauctioniret werden sollen, Leipzig 1791.

Merseburger O., Sammlung Otto Merseburger umfassend Münzen und Medaillen von Sachsen. Albertinische und Ernestinische Linie, Leipzig 1894.

Raczyński E., Gabinet Medalów Polskich oraz tych które się dziejów Polski tyczą począwszy od wstąpienia na tron Augusta II aż do zgonu syna jego Augusta III [1697–1763], t. 3, Wrocław 1838.

Napierała P., Die polnisch-sächsische Union (1697–1763) – Polens letzte Hoffnung – Sachsens Traum von der Macht”. Polen un Deutschland Zusammenleben und wirken, Poznań 2006.

Medale Polskie i z Polską związane z okresu pierwszej Rzeczypospolitej. Katalog zbiorów – zamek królewski w Warszawie – muzeum. Fundacja zbiorów im. Ciechanowieckich, red. J. Zachert, G. Śnieżko, M. Zawadzki, Warszawa 2019.

Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej. Zamek Królewski w Warszawie – 26 czerwca – 12 października 1997 roku, red. M. Męclewska, B. Grątkowska-Ratyńska, Warszawa 1997.

Staszewski J., August II, Warszawa 1985.

Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Katalog wystawy, red. Z. Białłowicz-Krygierowa, M. Warkoczewska, Poznań 1982.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.217-246
Data publikacji: 2023-07-20 09:56:35
Data złożenia artykułu: 2021-12-29 17:32:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 107
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 33

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Jan Rokita

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.