Żydowscy sutenerzy w międzywojennej Polsce. Próba charakterystyki środowiska na przykładzie Lublina

Adam Kopciowski

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przybliżenie form funkcjonowania środowiska żydowskich sutenerów w Lublinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Omówiono w nim m.in. problematykę sutenerstwa, stręczycielstwa i kuplerstwa w systemie prawnym II Rzeczypospolitej, charakterystykę demograficzną lubelskiego środowiska sutenerów, kierujące nimi motywacje, formy działalności, wewnętrzną organizację i hierarchię, metody pozyskiwania prostytutek, relacje między sutenerami a prostytutkami, sposoby kontroli rynku płatnej miłości, stosunki etniczne wewnątrz grupy oraz okoliczności pociągnięcia do odpowiedzialności karnej jej członków. Z uwagi m.in. na ponadregionalne powiązania badanej zbiorowości, mobilność prostytutek, powtarzalność pewnych wzorców zachowań w przestrzeni i czasie, obraz wyłaniający się z analizy przedwojennego środowiska lubelskiego sutenerów cechuje się, zdaniem autora, dużym stopniem uniwersalności i w wielu aspektach można go ekstrapolować także na inne miasta międzywojennej Polski.


Słowa kluczowe


Lublin; Żydzi; sutenerstwo; stręczycielstwo; kuplerstwo; półświatek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego z dodaniem przepisów przechodnich i ustaw, zmieniających i uzupełniających postanowienia karne kodeksu; odpowiednich przepisów Kodeksu Karnego Niemieckiego i Ustawy Karnej Austrjackiej, obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzplitej oraz Komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższego, oprac. W. Makowski, t. 3, Bydgoszcz 1922.

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1932, nr 60, poz. 571.

Ajdelman D., Gewen amol a jidisz Lublin, Tel Awiw 1979.

Fiszman-Sznajdman R., Mój Lublin, Lublin 1989.

Modrzewska K., Trzy razy Lublin, Lublin 1991.

Eistreicherowa E., Handel żywym towarem, Kraków 1930.

Handel „żywym towarem” czyli sprzedaż dziewcząt do domów rozpusty i środki przeciw temu, Warszawa 1905.

Jakubczak A., „Pogrom alfonsów” jako eskalacja konfliktu między członkami półświatka a robotnikami, „Przegląd Historyczny” 2018, 109, 2.

Jakubczak A., „Pogrom alfonsów” w Warszawie 1905 r. w świetle prasy żydowskiej, „Studia Judaica” 2015, 2 (36).

Jakubczak A., Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami, Warszawa 2020.

Kamiński J.M., O prostytucji, Warszawa 1875.

Kopciowski A., Szama Grajer – „żydowski król” z Lublina, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2020, 16.

Koreywo B., Dwie moralności a walka z nierządem, Poznań 1925.

Lernell L., Przestępczość seksualna. Zagadnienia prawne i kryminologiczne, w: Seksuologia społeczna. Zagadnienia psychospołeczne, red. K. Imeliński, Warszawa 1984.

Raczyński S., Handel kobietami i dziećmi, Warszawa 1930.

Rodak M., Prostytucja w Lublinie w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Badania nad dziejami społecznymi XIX i XX wieku, red. J. Żarnowski, Warszawa 2007.

Rodak M., Prostytutki żydowskie w województwie lubelskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Analiza środowiska, „Kwartalnik Historii Żydów” 2006, 3 (219).

Sikorska-Kulesza J., Handel kobietami z ziem polskich na przełomie XIX i XX wieku – historyk między głosem prasy a milczeniem sądu, w: O kobietach. Studia i szkice. Wiek XIX i XX, red. J. Hoff, Rzeszów 2011.

Szaro G., Tatuowali prostytutki. Rusza proces gangu Braciaków. Będzie specyficzny, https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,17179563,tatuowali-prostytutki-rusza-proces-gangu-braciakow-bedzie.html [dostęp: 1 I 2022].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.54.405-429
Data publikacji: 2022-12-14 08:36:54
Data złożenia artykułu: 2022-01-10 09:30:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1122
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 224

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Adam Kopciowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.