Instrukcja sejmiku lubelskiego posłom na sejm 1581 roku

Henryk Gmiterek

Streszczenie w języku polskim


Komentowana edycja instrukcji sejmiku lubelskiego dla posłów na Sejm z 1581 r.

Słowa kluczowe


parlamentaryzm, sejmik lubelski, instrukcje sejmikowe, XVI w.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, t. I, cz. 1, wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957.

Akta sejmu walnego warszawskiego in anno 1581 ad 22 januarii naznaczonego, w: Sprawy wojenne króla Stefana Batorego. Diariusze, relacyje. listy i akta z lat 1576-1586, wyd. I. Polkowski, Kraków 1887.

Besala J., Stefan Batory, Warszawa 1992.

Dubas-Urwanowicz E., O nowy kształt Rzeczypospolitej: kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586, Warszawa 2013.

Kieniewicz L., Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000.

Kłaczewski W., Ryszkowski Stanisław, w Polski słownik biograficzny, t. XXXIII, Wrocław 1991-1992, s. 567.

Niesiecki K., Herbarz polski, t. VIII, Lipsk 1841.

Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, red. I. Kaniewska, Warszawa 2013.

Ujma M., Sejmik lubelski 1572-1696, Warszawa 2003.

Volumina constitutionum, t. II, vol. 1, Warszawa 2005.

Zakrzewski W., Stefan Batory, Kraków 1887.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2014.38.215
Data publikacji: 2015-07-21 11:22:39
Data złożenia artykułu: 2015-07-17 13:30:07


Statystyki


Widoczność abstraktów - 947
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1225

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Henryk Gmiterek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.