„Sprawy białoruskie” na łamach „Dziennika Mińskiego” z lat 1917–1918

Mariusz Korzeniowski

Streszczenie w języku polskim


Praca niniejsza stanowi próbę przybliżenia treści publikacji zamieszczanych na łamach wychodzącego w latach 1917–1918 „Dziennika Mińskiego”, w których niemal na bieżąco odnoszono się do tzw. spraw białoruskich. Terminem tym posłużono się w celu zdefiniowania szerokiego spectrum zagadnień dotyczących m.in. sytuacji wewnętrznej na ziemiach białoruskich, stosunku Białorusinów do Polaków, a zwłaszcza aspiracji narodowego ruchu białoruskiego.


Słowa kluczowe


„Dziennik Miński”; białoruski ruch narodowy; Białoruś; Białorusini; Mińsk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. III, 1865–1918, vol. 1, red. S. Sokołowska, I. Ossowska, Warszawa 2000.

Borowińska E., Uchodźstwo polskie na ziemiach białoruskich w świetle publikacji „Dziennika Mińskiego” (1917–1918), „Historia Slavorum Occidentis” 2019, 1 (20).

Konan U.M., „Homan”, w: Entsyklapyedyya historyi Byelarusi, t. 3, Himnazii-Kadentsyya, Minsk 1996 [Конан У.M., „Гоман”, w: Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, t. 3, Гiмназii-Кадэнцыя, Мiнск 1996].

Konan U.M., „Vol’naya Byelarus’”, w: Entsyklapyedyya historyi Byelarusi, t. 2, Bєlitsk-Himn, Minsk 1994 [Конан У.М., „Вольная Беларусь”, w: Энцыклапедыягісторыі Беларусі, t. 2, Bєлiцк-Гiмн, Мiнск 1994].

Korzeniowski M., Działalność mińskich Polaków w latach 1917–1918 w świetle publikacji „Dziennika Mińskiego”, „Res Historica” 2017, 43.

Korzeniowski M., Latawiec K., Gabryś-Sławińska M., Tarasiuk D., Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej, Lublin 2018.

Łatyszonek O., Białoruskie formacje wojskowe 1917–1923, Białystok 2005.

Łatyszonek O., Mironowicz E., Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok 2002.

Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010.

Mironowicz E., Białoruś, Warszawa 2007.

Mironowicz E., Historia Białorusi XX–XXI wieku, Białystok 2021.

Radzik R., Białorusini. Między wschodem i zachodem, Lublin 2012.

Szybieka Z., Historia Białorusi 1795–2000, Lublin 2002.

Ślisz A., Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji (1915–1919), Warszawa 1968.

Tarasiuk D., Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905–1918, Lublin 2007.

Tarasiuk D., Od autonomii do niepodległości. Z dziejów państwowotwórczych koncepcji białoruskiego ruchu narodowego w latach I wojny światowej, w: Unia Lubelska – Unia Europejska, red. I. Hofman, Lublin 2010.

Zienkiewicz T., Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do 1921 roku) 1905–1918, Olsztyn 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.54.337-354
Data publikacji: 2022-12-14 08:36:49
Data złożenia artykułu: 2022-03-01 14:16:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 153
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 96

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Mariusz Korzeniowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.