Wyjazd naukowy do Lwowa jako forma kształcenia archiwistów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Janusz Łosowski

Streszczenie w języku polskim


W programach studiów archiwistycznych polskich uczelni są okresowe wyjazdy w celu zwiedzania archiwów. Do tej pory nie poświęcono im żadnych gruntowniejszych publikacji, dlatego powstał ten tekst. Dotyczy on wyjazdów do Lwowa studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) najpierw specjalności archiwistycznej kierunku historycznego, a od 2012 r. archiwistyki. Organizowano je corocznie w latach 2007–2019 i uczestniczyła w nich grupa od czterech do sześciu studentów z opiekunem. Trwały przeważnie siedem dni, a ich cel stanowiło zwiedzanie lwowskich archiwów oraz bibliotek. Jednocześnie niemal każdego roku podobna grupa studentów Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki przyjeżdżała do Lublina i brała udział w objeździe polskich archiwów razem ze studentami UMCS. W opisywanym okresie do Lwowa wyjechało łącznie 74 studentów lubelskiej uczelni, a podobna liczba studentów lwowskich uczestniczyła w zwiedzaniu archiwów polskich. W artykule dokonano charakterystyki programu pobytu lubelskich studentów we Lwowie oraz jego realizacji. Oceniono też efekty zwiedzania, wykorzystując sprawozdania studentów, krótkie eseje, a także ich refleksje dokonywane po latach.


Słowa kluczowe


studia wyższe; dydaktyka archiwistyki; wyjazd naukowy; UMCS; Lublin; Lwów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Informacja pisemna prof. H. Gmiterka, dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 5 III 2021 r. (w posiadaniu autora).

Studenckie sprawozdania z wyjazdu do Lwowa, opisy zwiedzanych zabytków oraz odpowiedzi ich uczestników na zadanie pytania (w posiadaniu autora).

Chorążyczewski W., Kwiatkowska W., Zmiany w kształceniu archiwistów i zarządców dokumentacji na uniwersytetach polskich w kontekście wdrażania procesu bolońskiego, „Res Historica” 2009, 28.

Gmiterek H., Z doświadczeń specjalizacji archiwalnej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w: Problemy kształcenia archiwistów na uniwersytetach. Materiały sesji odbytej 12 IX 1981 r. w Toruniu z okazji 30-lecia specjalizacji archiwistycznej na UMK, red. A. Tomczak, Toruń 1982

.

Gojniczek W., Kalinowska-Wójcik B., Z dziejów nauczania archiwistyki na Uniwersytecie Śląskim. W pięćdziesiątą rocznicę utworzenia specjalności archiwalnej, „Res Historica” 2009, 28.

Gołębiowski M., Metodyka prowadzenia zajęć z archiwistyki na specjalizacji archiwistycznej w UMK w Toruniu (Wybrane zagadnienia), „Res Historica” 2009, 28.

Harz L., Wrocławska archiwistyka. Od powstania ku perspektywom na przyszłość, „Res Historica” 2009, 28.

Janosz-Biskupowa I., Kształcenie archiwistów na uniwersytetach polskich, „Archeion” 1979, 67.

Konstankiewicz M., Oni u nas – my u nich, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2007, 6.

Kulecka A., Specjalizacja archiwalna w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1997–2008, „Res Historica” 2009, 28.

Kwiatkowska W., Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951–2019), Warszawa 2020.

Łosowski J., Studentki archiwistyki zwiedziły lwowskie więzienie, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2016, 5.

Łosowski J., Skupieński K., Specjalizacja archiwistyczna w lubelskim UMCS. Kadra i problemy dydaktyki, „Res Historica” 2009, 28.

Nowicki T., Specjalizacja archiwalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II w latach 1973–2000, „Res Historica” 2009, 28.

Olczak S., Specjalizacja archiwalna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w: Problemy kształcenia archiwistów na uniwersytetach. Materiały sesji odbytej 12 IX 1981 r. w Toruniu z okazji 30-lecia specjalizacji archiwistycznej na UMK, red. A. Tomczak, Toruń 1982.

Radtke I., Metody prowadzenia zajęć na specjalizacji archiwistycznej w Poznaniu, w: Problemy kształcenia archiwistów na uniwersytetach. Materiały sesji odbytej 12 IX 1981 r. w Toruniu z okazji 30-lecia specjalizacji archiwistycznej na UMK, red. A. Tomczak, Toruń 1982.

Sibora J., Specjalizacja archiwistyczna na Uniwersytecie Gdańskim, w: Problemy kształcenia archiwistów na uniwersytetach. Materiały sesji odbytej 12 IX 1981 r. w Toruniu z okazji 30-lecia specjalizacji archiwistycznej na UMK, red. A. Tomczak, Toruń 1982.

Turoń B., Metody prowadzenia zajęć na specjalizacji archiwalnej we Wrocławiu, w: Problemy kształcenia archiwistów na uniwersytetach. Materiały sesji odbytej 12 IX 1981 r. w Toruniu z okazji 30-lecia specjalizacji archiwistycznej na UMK, red. A. Tomczak, Toruń 1982.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.659-692
Data publikacji: 2023-07-20 09:57:05
Data złożenia artykułu: 2022-06-06 13:16:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 143
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 52

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Janusz Łosowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.