„Biohistoriograficzne” prace naukowe na Ukrainie od czasów odzyskania niepodległości. Ujęcie ilościowe

Yulia Kiselyova

Streszczenie w języku polskim


Celem poniższego artykułu jest przedstawienie w jaki sposób potrzeba aktualizacji dyskursu biografistycznego jest realizowana w obecnym ukraińskim nurcie badawczym. Autorka podejmuje się analizy abstraktów naukowych rozpraw poruszających tematy biografii, które obroniono na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Artykuł wykorzystuje metody ilościowe, czerpiąc z analizy relacyjnej bazy danych prac historiograficznych bronionych w latach 1991–2020, która stworzona została w programie Microsoft Access. Umożliwia to zrozumienie wielu problemów badawczych m.in. dynamiki pisania oraz publikowania rozpraw w ostatnim trzydziestoleciu. Nakreśla ona także krąg badawczy, którego aktywność była przedmiotem badań na poziomie rozpraw z dziedziny biografistyki, ale i definiuje podstawy metodologiczne studiów biografistycznych (pojęcia i narzędzia z zakresu metodologii) w oparciu o klasyfikację prac badawczych w studiach biografistycznych. W swoim artykule autorka kreśli także grupowy portret autorów tych prac, poświadczając egzystencji środowisk naukowych (szkół badawczych) w dziedzinie nauk biografistycznych.


Słowa kluczowe


historiografia ukraińska; abstrakty; autoreferaty; rozprawy historiograficzne; biografistyka; metody ilościowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andryeyev V.M., Viktor Petrov: intelektual’na biohrafiya, Kyyiv 2013, avtoreferat dysertatsiyi [Андрєєв В.М., Віктор Петров: інтелектуальна біографія, Київ 2013, автореферат дисертації].

Belen'kiy I.L., Biografiya i biografistika votechestvennoy kul'turno-istoricheskoy traditsii, w: Istoriya cherez lichnost': istoricheskaya biografiyasegodnya, red. L.P. Repina, Moskva 2005 [Беленький И.Л., Биография и биографистика в отечественной культурно-исторической традиции, w: История через личность: историческая биография сегодня, red. Л.П. Репина, Москва 2005].

Berk P., Chto takoye kul'tural'naya istoriya?, perev. I. Polonskoy, Moskva 2015 [Берк П., Что такое культуральная история?, перев. И. Полонской, Москва 2015].

Bezdrabko V.V., Suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku vitchyznyanoyi biohrafistyky, „Ukrayins’ka biohrafistyka” 2016, 14 [Бездрабко В.В., Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики, „Українська біографістика” 2016, 14].

Buryak L.I., Ukrayins’ka biohrafika «plynnykhchasiv», „Ukrayins’ka biohrafistyka” 2020, 19 [Буряк Л.І., Українська біографіка «плинних часів», „Українська біографістика” 2020, 19].

Chukhliy S.O., Istoryk Mykhaylo Vasyl’ovych Klochkov (1877–1952): zhyttyevyy shlyakh ta tvorcha spadshchyna, Dnipropetrovs’k 2014, avtoreferat dysertatsiyi [Чухлій С.О., Історик Михайло Васильович Клочков (1877–1952): життєвий шлях та творча спадщина, Дніпропетровськ 2014, автореферат дисертації].

Dolins’ka I.I., N.D. Polons’ka-Vasylenko yak doslidnyk istoriyi Rosiyi, Kyyiv 2011, avtoreferat dysertatsiyi [Долінська І.І., Н.Д. Полонська-Василенко як дослідник історії Росії, Київ 2011, автореферат дисертації].

Golubovich I.V., Biografiya: siluet na Fonehumanities: metodologiya analiza v sotsiogumanitarnom znanii, Odessa 2008 [Голубович И.В., Биография: силуэт на фоне Humanities: методология анализа в социогуманитарном знании, Одесса 2008].

Heley S.D., Vasyl’ Kuchabs’kyy: vid natsional’noyiideyi do derzhavnosti (ukrayins’ka konservatyvna politychna dumka pershoyi polovyny XX st ta yiyi vkladv istorychnu nauku), Kyyiv 1999, avtoreferat dysertatsiyi [Гелей С.Д., Василь Кучабський: від національної ідеї до державності (українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст та її вклад в історичну науку), Київ 1999, автореферат дисертації].

Hlushan O.V., Naukova, pedahohichna ta hromads’kadiyal’nist’ S. V. Borodayevs’koho (1870–1942), Kyyiv 2012, avtoreferat dysertatsiyi [Глушан О.В., Наукова, педагогічна та громадська діяльність С. В. Бородаєвського (1870–1942), Київ 2012, автореферат дисертації].

Honchar O.T., Problemy istoriyi ta kul’tury Ukrayiny v epistolyarniy spadshchyni M.I. Kostomarova, Kyyiv 2008, avtoreferat dysertatsiyi [Гончар О.Т., Проблеми історії та культури України в епістолярній спадщині М.І. Костомарова, Київ 2008, автореферат дисертації].

Istorychna biohrafika v Ukrayini: problemy, zavdannya i perspektyvy rozvytku doslidzhen’, vydavnychoyi ta informatsiynoyi roboty: kolektyvna monohrafiya, red. V.I. Popyk et al., Kyyiv 2019 [Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи: колективна монографія, red. В.І. Попик et al., Київ 2019].

Kaparulin Yu.V., O.O. Ryabinin-Sklyarevs’kyy (1878–1942 rr.): intelektual’na biohrafiya istoryka, Kyyiv 2012, avtoreferat dysertatsiyi [Капарулін Ю.В., О.О. Рябінін-Скляревський (1878–1942 рр.): інтелектуальна біографія історика, Київ 2012, автореферат дисертації].

Kisel’ova Yu.A., Rets. na kn.: Pyrohova-Taran L. V., Lohunova N. A. Ivan Vasyl’ovych Luchyts’kyy: istoryk i chas. – Nizhyn : NDU imeni M. Hoholya, 2015. – 210 s., „Kharkivs’kyy istoriohrafichnyy zbirnyk” 2017, 15 [Кісельова Ю.А., Рец. на кн.: Пирогова-Таран Л. В., Логунова Н. А. Іван Васильович Лучицький: історик і час. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. – 210 с., „Харківський історіографічний збірник” 2017, 15].

Kiyan O.I., Volodymyr Antonovych yak istoryk y osnovopolozhnyk Kyyivs’koyi istorychnoyi shkoly v ukrayins’kiy istoriohrafiyi druhoyi polovyny XIX – poch. XX st., Kyyiv 2008, avtoreferat dysertatsiyi [Кіян О.І., Володимир Антонович як історик й основоположник Київської історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст., Київ 2008, автореферат дисертації].

Kolesnyk I.I., Biohrafichnyy svit Tarasa Shevchenka, „Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal” 2014, 3 [Колесник І.І., Біографічний світ Тараса Шевченка, „Український історичний журнал” 2014, 3].

Kolesnyk I.I., Dnipropetrovs’ka istoriohrafichna shkola: sproba samorefleksiyi, „Eydos:al’manakh teoriyi ta istoriyi istorychnoyi nauky ” 2014–2015, 2, 1 [Колесник І.І., Дніпропетровська історіографічна школа: спроба саморефлексії, „Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки” 2014–2015, 2, 1].

Kolesnyk I., Peredmova. «Nova biohrafichna istoriya» yak metod, „Eydos: al’manakh teoriyi ta istoriyi istorychnoyi nauky” 2014–2015, 8 [Колесник І., Передмова. «Нова біографічна історія» як метод, „Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки ” 2014–2015, 8].

Kutsenko Yu.Yu., Istoriohrafichni obrazy M. Drahomanovav ukrayins’kiy istorychniy nautsi (1860-ti–2011 rr.), Cherkasy 2013, avtoreferat dysertatsiyi [Куценко Ю.Ю., Історіографічні образи М. Драгоманова в українській історичній науці (1860-ті–2011 рр.), Черкаси 2013, автореферат дисертації].

Markevych M.I., Dmytro Bahaliy – doslidnyk ukrayins’koyi istoriohrafiyi, Cherkasy 2014, avtoreferat dysertatsiyi [Маркевич М.І., Дмитро Багалій – дослідник української історіографії, Черкаси 2014, автореферат дисертації].

Mykhaylenko H.M., Oleksandr Lotots’kyy (1870–1939 rr.): intelektual’na biohrafiya istoryka, Kyyiv 2009, avtoreferat dysertatsiyi [Михайленко Г.М., Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.): інтелектуальна біографія історика, Київ 2009, автореферат дисертації].

Onopriyenko V., Aporii biograficheskogo pis'ma i nauchnaya biografiya, „Eydos: al’manakh teoriyi ta istoriyi istorychnoyi nauky” 2014–2015, 8 [Оноприенко В., Апории биографического письма и научная биография, „Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки” 2014–2015, 8].

Pestrykova O.V., Pol’s’kyy istoryk Lyudvik Kubalyata yoho vnesok u doslidzhennya problem istoriyi Ukrayiny, Dnipro 2019, avtoreferat dysertatsiyi [Пестрикова О.В., Польський історик Людвік Кубаля та його внесок у дослідження проблем історії України, Дніпро 2019, автореферат дисертації].

Popova T.N., Zhizneopisaniye uchenogo-istorika na perekrestke istoriograficheskikh traditsiy. Teoriya. Metodologiya. Praktika, Odessa 2017 [Попова Т.Н., Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций. Теория. Методология. Практика, Одесса 2017].

Popyk V.I., Biohrafika yak fenomen nauky ikul’tury, „Ukrayins’ka biohrafistyka” 2020, 19 [Попик В.І., Біографіка як феномен науки і культури, „Українська біографістика” 2020, 19, https://doi.org/10.15407/ub.19.015, http://ub.nbuv.gov.ua/cgi-bin/ubi/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UBI&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ubi_2020_19_4 [dostęp: 30 IX 2022].

Posokhov S.I., Dissertatsiya = byurokraticheskayanauka? (ili zametki po povodu «vechnykh problem»), w: Mir istorika: istoriograficheskiy sbornik, t. 6, red. V.P. Korzun, A.V. Yakuba, Omsk 2010 [Посохов С.И., Диссертация = бюрократическая наука? (или заметки по поводу «вечных проблем»), w: Мир историка: историографический сборник, t. 6, red. В.П. Корзун, А.В. Якуба, Омск 2010].

Repina L.P., Istoricheskaya nauka na rubezhe XX–XXI vv.: sotsial'nyye teorii i istoriograficheskaya praktika, Moskva 2011 [Репина Л.П., Историческая наука на рубеже ХХ–ХХІ вв.: социальные теории и историографическая практика, Москва 2011].

Sachko D.V., Dokiya Humenna: intelektual’na biohrafiya, Drohobych 2018, avtoreferat dysertatsiyi [Сачко Д.В., Докія Гуменна: інтелектуальна біографія, Дрогобич, 2018, автореферат дисертації].

Sayenko V.M., Oleksiy Terenozhkin yak doslidnyk davn’oyiistoriyi Ukrayiny, Drohobych, 2019, avtoreferat dysertatsiyi [Саєнко В.М., Олексій Тереножкін як дослідник давньої історії України, Дрогобич, 2019, автореферат дисертації].

Sheludyakova N.A., M. Hrushevs’kyy – kolektsioner u konteksti naukovoho ta mystets’koho zhyttya Ukrayiny kintsya XIX – pochatku XX st., Kyyiv 2016, avtoreferat dysertatsiyi [Шелудякова Н.А., М. Грушевський – колекціонер у контексті наукового та мистецького життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст., Київ 2016, автореферат дисертації].

Shvayba N.I., N.D. Polons’ka-Vasylenko – doslidnyk istoriyi Pivdennoyi Ukrayiny, Kyyiv 2008, avtoreferat dysertatsiyi [Швайба Н.І., Н.Д. Полонська-Василенко – дослідник історії Південної України, Київ 2008, автореферат дисертації].

Suzdal’ M.M., Mykola Tsertelyev: doslid intelektual’noyi biohrafiyi, Kyyiv 2015, avtoreferat dysertatsiyi [Суздаль М.М., Микола Цертелєв: дослід інтелектуальної біографії, Київ 2015, автореферат дисертації].

Tel’vak V.V., Retseptsiya tvorchoyi spadshchyny Mykhayla Hrushevs’koho v istorychniy dumtsi kintsya XIX – 30-kh rokiv XX stolittya, Kyyiv 2009, avtoreferat dysertatsiyi [Тельвак В.В., Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ – 30-х років ХХ століття, Київ 2009, автореферат дисертації].

Vashchenko V., Kontsept «intelektual’na biohrafiya»ta konstruyuvannya «naukovykh biohrafiy» v ukrayins’kiy istoriohrafiyi, „Eydos: al’manakh teoriyi ta istoriyi istorychnoyi nauky” 2009, 4 [Ващенко В., Концепт «інтелектуальна біографія» та конструювання «наукових біографій» в українській історіографії, „Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки” 2009, 4].

Vashchenko V.V., Stratehiyi konstruyuvannya M. Hrushevs’kymukrayins’kykh metanaratyviv: metody ta yikh funktsiyi Dnipropetrovs’k 2009, avtoreferat dysertatsiyi [Ващенко В.В., Стратегії конструювання М. Грушевським українських метанаративів: методи та їх функції, Дніпропетровськ 2009, автореферат дисертації].

Verba I.B., Oleksandr Ohloblyn ta yoho vnesok v ukrayins’ku istoriohrafiyu 1920–1940, Kyyiv 2000, avtoreferat dysertatsiyi [Верба І.Б., Олександр Оглоблин та його внесок в українську історіографію 1920–1940, Київ 2000, автореферат дисертації].

Vesel’s’ka N.V., Ukrayinoznavchi doslidzhennya Aleksandra Yablonovs’koho (1829–1913), Pereyaslav 2020, avtoreferat dysertatsiyi [Весельська Н.В., Українознавчі дослідження Александра Яблоновського (1829–1913), Переяслав 2020, автореферат дисертації].

Vovk O.I., V.N. Karazin (1773–1842) v istoryko-biohrafichnykh naratyvakh, Dnipropetrovs’k 2015, avtoreferat dysertatsiyi [Вовк О.І., В.Н. Каразін (1773–1842) в історико-біографічних наративах, Дніпропетровськ 2015, автореферат дисертації].

Vyrs’kyy D.S., St. Orikhovs’kyy-Roksolan yak istorykta politychnyy myslytel’, Dnipropetrovs’k 2000, avtoreferat dysertatsiyi [Вирський Д.С., Ст. Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель, Дніпропетровськ 2000, автореферат дисертації].

Yas’ O.V., Retsenziya na kn.: T. Popova, Zhizneopisaniye uchënogo-istorika naperekrestke istoriograficheskikh traditsiy: Teoriya. Metodologiya. Praktika, Odessa 2017, 456 s., „Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal” 2018, 4 [Ясь О.В., Рецензія на кн.: Т. Попова, Жизнеописание учёного-историка на перекрестке историографических традиций: Теория. Методология. Практика, Одесса 2017, 456 с., „Український історичний журнал” 2018, 4].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.54.579-600
Data publikacji: 2022-12-14 08:37:05
Data złożenia artykułu: 2022-06-09 11:08:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 192
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 100

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Yulia Kiselyova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.