Organizacja kancelarii szwedzkiej Gustawa Adolfa wedle Porządku z 1626 roku

Wojciech Krawczuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano istotne źródło dotyczące organizacji kancelarii szwedzkiej króla Gustawa II Adolfa, czyli Porządek z 1626 r. w tłumaczeniu na język polski. Ukazuje ono wszelkie istotne zadania tego urzędu. Źródło powinno służyć jako punkt odniesienia i porównania dla innych podobnych urzędów Europy Centralnej. Poziom szczegółowości w opisywaniu prac urzędu jest wysoki, umożliwia rozwiązanie wielu szczegółowych problemów badawczych odnośnie do działań instytucji.


Słowa kluczowe


dyplomatyka; kancelaria; Szwecja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anusik Z., Gustaw II Adolf, Wrocław 2009.

Kopczyński M., Axel Oxenstierna i szwedzcy biurokraci XVII wieku. Kilka uwag o zastosowaniu weberowskich typów idealnych w badaniach historycznych, w: Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państw ościennych, red. A. Gąsiorowski, R. Skowron, Kraków 1996.

Krawczuk W., Wierni królowi. Szwedzi i Finowie na uchodźstwie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków 2019.

Linnarsson M., The Development of the Swedish Post Office, c. 1600–1721, w: Connecting the Baltic Area. The Swedish Postal System in the Seventeenth Century, red. H. Droste, Stockholm 2011.

Nilsson S.A., Revera M., Axel Oxenstierna, w: Svenskt Biografiskt Lexikon, Band 28, Stockholm 1992–1994.

Roberts M., Gustavus Adolphus. A History of Sweden, vol. 1, 1611–1626, London, New York–Toronto 1953.

Roberts M., The Early Vasas: A History of Sweden, 1523–1611, Cambridge 1968.

Styffe C.G., Samling af instructioner rörande den civila förvaltningen i Sverige och Finland, Stockholm 1856.

Szwedzkie wojny 1611–1632, t. II/1, Wojny z Polską, tłum. W. Łygaś, Oświęcim 2016.

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kadziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.

Wetterberg G., Axel Oxenstierna. Makten och klokskapen, Stockholm 2014.

Wieselgren O., Forsell N., Munthe A., Forsell A., Liljedahl R., Kungl. Maj:ts kanslis historia, D. 1, Kansliets uppkomst, organisation och utveckling intill 1840, Uppsala 1935.

Wollin N.G., Kungl. Maj:ts kanslis historia, D. 2, Uppsala 1934.

https://wawel.krakow.pl/z-pretensjami-do-szwedzkiej-korony [dostęp: 21 II 2022].

https://www.saob.se/artikel/?seek=brev&pz=1 [dostęp: 23 II 2022].

https://www.saob.se/artikel/?unik=A_0787-0132.K3dJ&pz=3 [dostęp: 23 II 2022].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.719-735
Data publikacji: 2023-07-20 09:57:09
Data złożenia artykułu: 2022-12-08 11:28:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 178
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 78

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Wojciech Krawczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.