Cystersi z klasztorów skasowanych w 1819 r. w diecezji sandomierskiej. Studium biograficzno-prozopograficzne

Robert Stępień

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem analizy biograficzno-prozopograficznej uczyniono konwenty klasztorne trzech ośrodków cysterskich: w Koprzywnicy, Sulejowie i Wąchocku, które w czasie kasaty w 1819 r. znajdowały się w granicach diecezji sandomierskiej. Skład personalny klasztorów w początkowym okresie supresji stanowiło ogółem 55 zakonników. W pierwszym etapie badań przygotowano kartotekę biograficzną, która posłużyła do przeprowadzenia analizy w zakresie pochodzenia społecznego, narodowościowego i terytorialnego oraz liczebności i struktury wieku omawianych wspólnot. Przedmiotem rozważań były też pokasacyjne losy mnichów. Podstawowy materiał źródłowy stanowiły akta ogólne i personalne duchowieństwa, schematyzmy diecezjalne i zakonne oraz akta parafialne i księgi metrykalne.


Słowa kluczowe


cystersi; klasztor; Koprzywnica; Wąchock; Sulejów; kasata; prozopografia; XIX w.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Archidiecezji Lubelskiej:

Akta Konsystorza Generalnego Lubelskiego, sygn. Rep 60 A 252, Rep 60 A 253, Rep 60 B IIa 5, Rep B IIa 95, Rep 60 IIa 103, Rep 60 B IVb 247.

Archiwum Diecezjalne w Kielcach:

sygn. OP-X/3, OP-X/5, OK-35/2, SD-13.

Zespół Metrykalia:

Parafia Bieliny, 2, Księga ochrzczonych za lata 1767–1797.

Parafia Bodzentyn, 1, Księga ochrzczonych za lata 1697–1776 i zaślubionych za lata 1738–1787.

Parafia Jędrzejów, 54, Księga zmarłych za lata 1842–1847.

Archiwum Diecezjalne we Włocławku:

Akta Konsystorza Generalnego Włocławskiego, Akta personalne nr 141, Gorayski Placyd.

Archiwum Diecezji Sandomierskiej:

Zespół nr 1 Kuria Diecezjalna w Sandomierzu

Akta Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, sygn. Z-52, Z-53, Z-55.

Akta ogólne duchowieństwa, sygn. F-285, F-286, F-296, F-297, F-298.

Akta parafii diecezji sandomierskiej, sygn. PS-9, PS-30, PS-31, PS-58, PS-101, PS-111, PS-141, PS-161, PS-201, PS-264, PS-272, PS-430, PS-476, PS-481.

Akta parafii wydzielonych do diecezji radomskiej w 1992 r., sygn. PR-12, PR-13, PR-41, PR-42, PR-52, PR-195, PR-197, PR-199, PR-200, PR-319, PR-344, PR-372, PR-373, PR-422.

Akta personalne księży diecezji sandomierskiej, sygn. FB-27, FB-34, FB-85, FB-106, FC-43, FC-52, FC-70, FF-30, FK-51, FK-117, FK-198, FK-214, FK-241, FM-34, FM-45, FM-51, FM-122, FN-23, FO-24, FP-86, FR-62, FS-4, FS-157, FT-28, FT-33, FW-39, FW-67, FW-76, FZ-7, FZ-36.

Akta wizytacji dziekańskich, sygn. W-15, W-16.

Archiwum Główne Akt Dawnych:

Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. 582, 804, 805, 808, 810, 811.

Archiwum OO. Cystersów w Mogile:

rkp. nr 39, Liber professionum, 1764–1909.

Archiwum Państwowe w Kielcach:

Akta stanu cywilnego Katedralnej Parafii Rzymskokatolickiej w Kielcach, sygn. 112.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Trójcy w Jędrzejowie, sygn. 76, 81, 101.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chlewicach, sygn. 7–13 (akta przeniesiono do AP Częstochowa).

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chotczy, sygn. 40–79.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrowie, sygn. 21.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mircu, sygn. 1–8, 26–48.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mninie, sygn. 27, 35.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążu, sygn. 72.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skarżysku Kościelnym, sygn. 1–17, 33, 62.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sulejowie, sygn. 7–13, 23, 25.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąchocku, sygn. 1–22, 100.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wierzbniku, sygn. 31–74.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żeleźnicy, sygn. 34–42.

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu:

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, sygn. 34, 44.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bogorii, sygn. 18–43.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goźlicach, sygn. 25, 40–47.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kleczanowie, sygn. 22.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koprzywnicy, sygn. 10, 33.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łoniowie, sygn. 21–23.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łukawie, sygn. 25.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Osieku, sygn. 16.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Strzegomiu, sygn. 39.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wiśniowej, sygn. 19–28.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Włostowie, sygn. 28.

Archiwum Państwowe w Lublinie:

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej św. Jana w Lublinie, sygn. 14.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach, sygn. 72.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bochotnicy, sygn. 4, 18.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowcu, sygn. 44.

Kuria Biskupia, Parafia Borów rz.-katol., pow. Krasnystaw, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1798–1827, nr mikrof. 4519 (1/49, T. 3).

Archiwum Państwowe w Łodzi:

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bałdrzychowie, sygn. 15.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzezinach, sygn. 76.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czarnocinie, sygn. 33.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czerniewicach, sygn. 2–35.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kłomnicach, sygn. 38–44.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krępie, sygn. 2–7.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radomsku, sygn. 27.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łowiczu – Kolegiata, sygn. 69.

Archiwum Państwowe w Radomiu:

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Białobrzegi, sygn. 27.

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mniszek, sygn. 2, 33.

Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej, Sukcesje, sygn. 1390.

Archiwum Państwowe w Siedlcach:

Akta stanu cywilnego gminy Korytnica powiat Węgrów, sygn. 18.

Archiwum parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce:

b. sygn., Księga ochrzczonych za lata 1766–1785 i zaślubionych za lata 1766–1786 w parafii Warka.

Archiwum parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu:

b. sygn., Księga chrztów za lata 1794–1807

.

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu:

b. sygn., Księgi metrykalne parafii kolegiackiej/katedralnej w Sandomierzu, Księga akt ochrzczonych za lata 1775–1779; Księga akt ochrzczonych za lata 1777–1794.

Biblioteka OO. Cystersów w Wąchocku:

F.D. Brażewicz, Historyczny opis Wąchocka i jego kościołów oraz kronika miejscowa rozpoczęta od 1884 r.

Księga chrztów parafii Wąchock za lata 1777–1797.

Księga chrztów parafii Wąchock od r. 1713 do 1776.

Księga narodzonych parafii Wąchock za lata 1774–1813.

Cathalogus Monasteriorum et Personarum Ordinis Cisterciensis per Poloniam, Prussiam et M.D. Lithuaniae ordine alphabetico (excepta Landa) dispositus in Annum, 1786–1791.

Cathalogus Monasteriorum et Personarum Congregationis Polono-Cisterciensis ordine alphabetico dispositus pro Anno, 1794.

Cathalogus Monasteriorum et Personarum Ordinis Cisterciensis per utramq. Galliciam juxta ordinem Fundationis pro Anno, 1799–1801, 1803–1809.

Catalogus Personarum Regularium Sacri Ordinis Cisterciensis quae per Ducatum Varsoviensem in Singulis Monasteriis Professae Deo famulantur ordine alphabetico digestus anno Domini, 1812, 1814–1815.

Catalogus Personarum Regularium Sacri Ordinis Cisterciensis quae per Regnum Poloniae in Singulis Monasteriis Professae Deo famulantur ordine alphabetico digestus, 1816.

Catalogus Personarum Regularium Sacri Ordinis Cisterciensis quae per Regnum Poloniae et M.D. Posnaniensem in Singulis Monasteriis Professae Deo famulantur ordine alphabetico digestus, 1817–1818.

Cathalogus Universi Cleri Archi-Dioecesis Varsaviensis; Cleri Catalogus Cleri Saecularis ac Regularis Archidioecesis Varsaviensis; Elenchus Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Varsaviensis, 1821–1842.

Catologus Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Lublinensis Anno Domini; Consignatio Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Lublinensis; Elenchus Universi Cleri Dioecesis Lublinensis, 1822–1846.

Consignatio Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Sandomiriensis; Elenchus Venerabilis Universi Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Sandomiriensis, 1821–1856.

Consignatio Cleri Saecularis ac Regularis in Dioecesi Kielcensi Reperebilis, 1809–1815, 1817–1819.

Catalogus Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis; Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis, 1825, 1839.

Elenchus Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Cracoviensis; Elenchus Universi Cleri Dioeceseos Cracoviensis, 1813–1836.

Inskrypcje nagrobne cmentarza katedralnego w Sandomierzu (do 1945), oprac. K. Madejska, P. Madejski, Zielona Góra 2017.

Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591–1795, seria A: Metryki chrztów, t. 9, Kościół św. Jana Chrzciciela 1746–1771, oprac. D. Kupisz, J. Orzechowski, red. D. Kupisz, Radom 2012; t. 12, Kościół św. Wacława 1745–1783, oprac. M. Marcinkowska, D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2013.

Rocznik Religijny Wyznań Chrześcijańskich w Królestwie Polskiem na rok 1847 wydany za upoważnieniem rządu przez Karola Moycho, R. 1, Warszawa 1847.

Schematismus Universi Cleri Dioeceseos Tynecensis, 1824–1826.

Schematismus Universi Vener. Cleri Dioeceseos Tarnoviensis, 1827–1829.

Bartoszewicz A., Mogielnica. Z dziejów małego miasta mazowieckiego w późnym średniowieczu, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1997, 1.

Bojęś-Białasik A., Zdanek M., Badania nad cystersami w Polsce po 1989 r., w: Dzieje i kultura cystersów w Polsce, t. 2, Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta 5, red. M. Starzyński, D. Tabor, Kraków 2018.

Borcz H., Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego i ich stan personalny w okresie kasat józefińskich przy końcu XVIII stulecia w świetle statystyk urzędowych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2004, 82.

Borkowska M., Dzieje cystersów sulejowskich, Kraków 2008.

Borkowska M., Z dziejów opactwa Cystersów w Wąchocku, Kielce 1999.

Borowski F.T., Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do zakonów diecezji sandomierskiej, „Studia Sandomierskie” 2011, 18, 1.

Bylinowa E., Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy, Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 3: Źródła, skutki kasat XVIII i XIX w., kasata w latach 1954–1956, red. M. Derwich, Wrocław 2014.

Chomentowska E., Bibliografia schematyzmów zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718–1918, Lublin 2016.

Chomentowska E., Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718–1918. Studium źródłoznawcze, Lublin 2016.

Czyżewska A. [współpr. S. Kopycki et al.], Wierzbica, Zwoleń–Radom 2004.

Dębiński K., Kościół we Włostowicach i Kaplica w Nowo-Aleksandryi, Warszawa 1904.

Domańska A., Loba M., Parafia Czerniewice – rok liturgiczny, „Zeszyty Wiejskie” 2017, 23.

Flaga J., Działalność duszpasterska cystersów na ziemiach Rzeczypospolitej w trzeciej ćwierci XVIII w. na tle działalności innych zakonów mniszych, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987.

Flaga J., Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII w. (1767–1772), Lublin 1986.

Flaga J., Udział zakonów w duszpasterstwie parafialnym około roku 1772, „Roczniki Humanistyczne” 1979, 27, 2.

Flaga J., Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, t. 2, cz. 1, Duszpasterstwo, Lublin 1991.

Gach P.P., Cystersi i cysterki na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w latach 1772–1914, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987.

Gach P.P., Kasata opactwa cystersów w Koprzywnicy w XIX w., w: Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007.

Gach P.P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984.

Gach P.P., Opactwo cystersów w Wąchocku na przełomie XVIII i XIX wieku. Kasata i pielęgnowanie tradycji, w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku. Materiały z sesji naukowej 1991 roku, red. A. Massalski, D. Olszewski, Kielce 1993.

Gach P.P., Opactwo jędrzejowskie w latach kasat zakonnych (koniec XVIII i XIX w.), w: Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce 1990.

Gach P.P., Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773–1914, Lublin 1999.

Gach P.P., Zakony w diecezji kieleckiej 1805–1914, „Nasza Przeszłość” 1983, 59.

Gapski H., Cystersi jędrzejowscy w czasach nowożytnych (XVI–XVIII wiek), w: Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce 1990.

Gapski H., Problematyka rekrutacji cystersów w Polsce w XVI–XVIII wieku, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987.

Gapski H., Rekrutacja do zakonów męskich w Polsce w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku na przykładzie krakowskiego ośrodka zakonnego, Lublin 1987.

Gapski H., Społeczne uwarunkowania rekrutacji zakonnej w Polsce w końcu XVI i 1. poł. XVII w. na przykładzie krakowskiego ośrodka zakonnego, „Folia Societatis Scientarium Lublinensis. Sec. Humanistyka” 1981, 23, 2.

Grzesiak K., Przedparafialne dzieje kościoła w Dorohuczy, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 2016, 8.

Hapak E., Rękopiśmienne źródła do dziejów klasztorów monastycznych skasowanych w 1819 r. w zasobach Archiwum Diecezji Sandomierskiej i Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, w: Erem Kamedułów w Rytwianach i klasztory monastyczne diecezji sandomierskiej, red. P. Tylec, Rytwiany–Sandomierz 2022.

Janauschek L., Mittheilungen über das Kloster Wistycze, „Cistercienser-Chronik” 1890, 22.

Janeczek Ł., Gospodarka w dobrach skasowanego klasztoru oo. Cystersów w Koprzywnicy w latach 1819–1864, Zielona Góra 2019.

Kaczmarek A., Duchowieństwo dekanatu radoms[zczańs]kiego w latach 1819–1867. Studium strukturalno-biograficzne, Częstochowa 2017, s. 101.

Kaczmarek K., Proces fundacyjny klasztoru cystersów w Wieleniu (1277 – ok. 1285), „Nasza Przeszłość” 1996, 85.

Kaczmarek K., Szkoły i studia w polskich klasztorach cysterskich, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 1, Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznań 1999.

Kalendarium dziejów Koprzywnicy, oprac. T. Giergiel, Koprzywnica 2018.

Kiełb Z., O historii dawnej kaplicy książąt Czartoryskich i parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, „Studia Puławskie” 2010, 11.

Kiryk F., Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek, Kielce 1994.

Kłoczowski J., Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, w: Kościół w Polsce, t. 1: Średniowiecze, Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce, red. J. Kłoczowski, Kraków 1966.

Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskiem, t. 5, Poznań 1892.

Kośka M., Dekret abpa Franciszka Skarbka-Malczewskiego z 17 IV 1819 r. w sprawie supresji klasztorów w Królestwie Polskim, „Hereditas Monasteriorum” 2016, 8.

Kośka M., Dokumenty dotyczące cystersów w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, w: Dzieje i kultura cystersów w Polsce, t. 2, Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta 5, red. M. Starzyński, D. Tabor, Kraków 2018.

Kotkowski S., Seminarium Duchowne w Sandomierzu w latach 1820–1926, oprac. H.I. Szumił, Sandomierz 2010.

Krawiec H., Parafia św. Mikołaja w Zakrzówku, w: Z dziejów parafii na terenie gminy Zakrzówek, red. H. Krawiec, Zakrzówek 2017.

Krucki Ł., Archidiecezja gnieźnieńska i jej granice w dokumentach Stolicy Apostolskiej (od wieku XIX do początku XXI), „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 2013, 12.

Kubicki R., Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.), Gdańsk 2021.

Kumor B., Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej, „Nasza Przeszłość” 1963, 17.

Kwaśniewski A., Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788–1816), „Hereditas Monasteriorum” 2012, 1.

Leszczyński H.Z., Studia w klasztorach cysterskich XIII–XIX wieku, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987.

Leszczyński H.Z., Z dziejów kolegium prowincjonalnego cystersów w Mogile, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, Od odrodzenia do oświecenia, cz. 2, Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, red. M. Rechowicz, Lublin 1975.

Lewandowska D., Pokasacyjne losy opactwa cystersów w Lądzie na podstawie źródeł archiwalnych zachowanych w zespołach akt: „Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego” i „Komisja Województwa Kaliskiego” z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, „Hereditas Monasteriorum” 2014, 5.

Lis A., Z dziejów parafii Włostów, Sandomierz 2019.

Litak S., Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006.

Litak S., Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku, Lublin 1980.

Łojko J., Konwent cystersów w Lądzie nad Wartą w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX stulecia, „Rocznik Koniński” 2013, 18.

Marszalska J.M., Graczyk W., Opaci i przeorzy Klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku, Kraków 2006.

Marszalska J.M., Graczyk W., Z badań nad prosopografią konwentów cysterskich na ziemiach polskich, „Nasza Przeszłość” 2011, 115–116.

Massalski A., Szkoła średnia w Wąchocku założona z inicjatywy zakonu cystersów (1802–1836), w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku. Materiały z sesji naukowej 1991 roku, red. A. Massalski, D. Olszewski, Kielce 1993.

Mitkowski J., Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. Studia nad dokumentami, fundacją i rozwojem uposażenia do końca XIII wieku, Poznań 1949.

Moskal T., Kościoły koprzywnickie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1782 roku, „Saeculum Christianum” 2021, 28, 1.

Niwiński M., Opactwo Cystersów w Wąchocku. Fundacja i dzieje uposażenia do końca wieków średnich, Kraków 1930.

Nowacki J., Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964.

Olszewski D., Historyczne uwarunkowania powstania diecezji kieleckiej, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2005, 4.

Pałucki W., Granice i podziały polityczno-administracyjne, w: Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, Komentarz, Indeksy, red. W. Pałucki, Warszawa 1993, s. 34.

Pelplin – 725. rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21–23 września 2001 r. przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespół do badań nad historią i kulturą cystersów w Polsce Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, red. A. Dekański, B.A. Grenz, A. Słyszewska, A.M. Wyrwa, Pelplin–Tczew 2002.

Pluta-Saladra E., Konwenty żeńskie w średniowiecznym województwie krakowskim. Studium prozopograficzne (2 połowa XII – 2 połowa XVI wieku), Kraków 2021.

Prejs R., Słownik biograficzny zakonników franciszkańskich Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r., Poznań 2004.

Prejs R., Zakonnicy franciszkańscy Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r. Dzieje – postawy, Warszawa 2003.

Prejs R., Źródła do dziejów zakonników Królestwa Polskiego po kasacie klasztorów w 1864 r. Szkic zagadnienia, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1997, 67.

Rogowska A., Losy o. Wilhelma Ulawskiego oraz dzieje skasowanego opactwa cystersów w Jędrzejowie w latach 1835–1855, „Hereditas Monasteriorum” 2015, 7.

Różański M., Duchowieństwo dekanatu lutomierskiego w drugiej połowie XVIII w., „Saeculum Christianum” 2003, 10, 2.

Różański M., Duszpasterze dekanatu lutomierskiego w świetle wizytacji generalnej z 1811 r., „Łódzkie Studia Teologiczne” 1998, 7.

Ruciński H., Prepozytura i Kolegium Mansjonarzy w Koprzywnicy na tle dziejów parafii do końca XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne” 1984, 32, 2.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV, cz. 2, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1902.

Słupecki L.P., Źródła pisane do dziejów wsi i parafii, w: Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989–1992, red. A. Buko, Warszawa 1997.

Stanaszek B., Nowakowski R., Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX–XX w., t. 1, A-G, Sandomierz 2014.

Stanaszek B., Nowakowski R., Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX–XX w., t. 2, H-Ł, Sandomierz 2015.

Stanaszek B., Nowakowski R., Tylec P., Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX–XX w., t. 3, M-R, Sandomierz 2017.

Stanaszek B., Nowakowski R., Tylec P., Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX–XX w., t. 4, S-Ż, biskupi i uzupełnienia, Sandomierz 2019.

Stępień R., Losy benedyktynów sieciechowskich po kasacie opactwa w 1819 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2018, 110.

Stępkowski L., Z dziejów miast opactwa wąchockiego w XIII–XIX w. (do 1819 r.), w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku. Materiały z sesji naukowej 1991 roku, red. A. Massalski, D. Olszewski, Kielce 1993.

Stoksik J.M., Udział Akademii Krakowskiej w kształceniu geodetów w XVII i XVIII stuleciu, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 1997, 3.

Szczepaniak J., Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008.

Szymanek A., Parafia w Janowcu nad Wisłą. Karty z przeszłości (XIV–XVIII w.), w: IV Janowieckie Spotkania Historyczne. „Parafie rejonu Wisły Środkowej w XII–XIX w., „Zarys dziejów parafii w Janowcu nad Wisłą”, Sesja naukowa odbyła się dnia 15 czerwca 2002 roku w Zamku w Janowcu w salach Domu Północnego, red. A. Szymanek, F. Jaroszyński, Janowiec 2002.

Tymowski S.J., Zmiany w strukturze zawodu mierniczego w Polsce w wieku XVIII (Część II), „Przegląd Geodezyjny” 1956, 12, 12.

Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1993.

Wieteska J., Katalog prałatów i kanoników prymasowskiej kapituły łowickiej od 1433 do 1970 r., Warszawa 1971.

Winiarz A., Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807–1831), Lublin 2002.

Wiśniewski J., Dekanat opoczyński, Radom 1913.

Wiśniewski J., Dekanat sandomierski, Radom 1915.

Wiśniewski J., Diecezja częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i zareckim oraz parafji Olsztyn, Mariówka 1936.

Witkowski R., Wistycze, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2, Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznań 1999.

Włoczyk P., Szkoły i szpitale w diecezji sandomierskiej w okresie rządów bpa Adama P. Burzyńskiego (1820–1830), „Nasza Przeszłość” 1996, 85.

Włodarczyk Z., Losy zakonników i zakonnic z klasztorów skasowanych w Wielkim Księstwie Poznańskim (do 1841 r.), „Przegląd Archiwalno-Historyczny” 2021, 8.

Zajączkowski S., Zajączkowski S.M., Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem Łęczyckiej i Sieradzkiej do 1400 r., cz. 2, Wrocław 1970.

Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, t. 1, red. L. Bieńkowski, J. Kłoczowski, Z. Sułowski, Lublin 1972.

Zawadzki W., Losy franciszkanów w Prusach Zachodnich w okresie kasat ich klasztorów, „Hereditas Monasteriorum” 2013, 2.

Zdanek M., Uwagi o losach archiwaliów małopolskiej grupy opactw cysterskich po kasacie w 1819 r., w: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 3: Źródła, skutki kasat XVIII i XIX w., kasata w latach 1954–1956, red. M. Derwich, Wrocław 2014.

Zgliński M., Placówki cysterskie na Polesiu w Wistyczach i Olizarowym Stawie. Zarys historii i problematyki artystycznej, „Cistercium Mater Nostra. Tradycja–Historia–Kultura” 2011, 5.

Żołądź-Strzelczyk D., Szkoła powiatowa i podwydziałowa we Wschowie, w: D. Żołądź-Strzelczyk, M. Nowicki, K. Ratajczak, J. Gulczyńska, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Tom 4. Szkoły w Wydziale Wielkopolskim, Warszawa 2018.

Serwis FamilySearch, https://www.familysearch.org

Serwis Metryki GenBaza, https://metryki.genbaza.pl/

Serwis Metryki.Genealodzy.pl, https://metryki.genealodzy.pl/
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.395-453
Data publikacji: 2023-07-20 09:56:48
Data złożenia artykułu: 2022-12-10 12:30:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 167
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 59

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Robert Stępień

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.